ก.คลัง ของบก้อนโตแยกงบฯปกติ อีก 4 หมื่นล้าน

ก.คลัง ของบก้อนโตแยกงบฯปกติ อีก 4 หมื่นล้าน
7 มิถุนายน 2561
2,878

จับตา! กระทรวงการคลัง ของบก้อนโต 4 หมื่นล้าน ใช้ในกองทุนประชารัฐ ไม่พบรายละเอียดโครงการ-ข้อมูลจะใช้ด้านไหน ยังมีอีกหลายหน่วยงานขอใช้งบส่วนกองทุน มูลค่ารวม 4.2 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมถึงรายละเอียดและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาวาระแรก ในวันที่ 7 มิถุนายน นั้น

ทั้งนี้ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สำหรับกองทุนหมุนเวียน ตามมาตรา 34 วงเงิน 42,822 ล้านบาท ซึ่งจัดสรรให้ทั้งหมด 18 กองทุน ใน 13 หน่วยงาน โดยมีกองทุนที่เพิ่มขึ้นใหม่และน่าสนใจ อาทิ กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก วงเงินที่เสนอขอ 4 หมื่นล้านบาท ของกระทรวงการคลัง ที่แยกเป็นการของบอีกส่วนที่ไม่รวมกับงบดำเนินงานและงบรายจ่ายประจำของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นการเสนอที่สูงที่สุด นอกจากนั้นยังมีกองทุนที่ตั้งไว้สำหรับเกษตรกร ผู้ยากจน ทั้งการพัฒนาเกษตรกร และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประมาณ 900 ล้านบาท ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังมีกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา วงเงิน 199 ล้านบาท ของกระทรวงกลาโหม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การเสนอของบประมาณส่วนดังกล่าวไม่มีรายละเอียดระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดการเสนอของบประมาณที่เกี่ยวข้องว่าจะนำไปจัดสรรและใช้ในโครงการใดบ้าง ระบุเพียงใช้เพื่อความมั่นคงของยุทธศาสตร์ประเทศที่กำหนดไว้ในแต่ละด้านเท่านั้น

นอกจากนั้นยังมีการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานรัฐสภา เพื่อใช้ในกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 277 ล้านบาท กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อใช้สำหรับจัดสรรให้พรรคการเมือง วงเงิน 130 ล้านบาท ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ทั้งนี้ การเสนอของบประมาณในส่วนของกองทุน วงเงินกว่า 42,822 ล้านบาทนั้น ถูกตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายที่จัดทำงบประมาณ และสมาชิกสนช. ว่า เป็นไปเพื่อรองรับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง