'พระองค์โสมฯ' เสด็จทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก

'พระองค์โสมฯ' เสด็จทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2561 | โดย ภาพ ชาลินี ถิระศุภะ (Chalinee Thirasupa)
4,516

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กทม. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลรายงานว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้รัฐภาคีสมาชิกทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าใจถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ และในปี 2561 เป็นปีแรกที่เชื่อมโยงเรื่องโรคหัวใจ มากำหนดประเด็นการรณรงค์ ว่า “Tobacco and Heart Disease” หรือรักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งแต่ละปี มีประชากรทั่วโลกมากกว่า 7 ล้านคนเสียชีวิตจากบุหรี่

จากรายงานผลการสำรวจการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ล่าสุดในปี 2560 พบว่า มีผู้สูบ บุหรี่ จำนวน 10.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.1 โดยกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 24 ปี ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ และมุ่งเน้นดำเนินการให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ร่วมไปด้วย เพราะการไม่สูบบุหรี่นั้น จะทำให้อัตราการป่วย และเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องลดลงได้ โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด

อนึ่ง ในวันนี้พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ได้ประทานรางวัลขององค์การอนามัยโลก หรือ เวิลด์ โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด ประจำปี 2561 (World No Tobacco Day Award 2018) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ ในการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบ องค์การอนามัยโลกจะมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหนึ่งองค์กรหลักที่ขับเคลื่อน และผลักดันการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนภาคีเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพให้ร่วมปกป้องคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จนเกิดเป็นสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติให้เกิดประสิทธิผล

ในการนี้ มีบุคคลและหน่วยงานเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ทั้งสิ้น 35 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น 13 ราย 2)บุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา 18 ราย และ 3)บุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 4 ราย ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ และกิจกรรมบันเทิง ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: