เปิดชื่อ 'กรรมการมหาเถรสมาคม' หลังปลด3เจ้าคุณ ธรรมยุต9-มหานิกาย8รูป

เปิดชื่อ 'กรรมการมหาเถรสมาคม' หลังปลด3เจ้าคุณ ธรรมยุต9-มหานิกาย8รูป
29 พฤษภาคม 2561
35,855

เปิดรายชื่อ 17 กรรมการมหาเถรสมาคม หลัง "สมเด็จพระสังฆราช" สั่งปลด "3เจ้าคุณ" เอี่ยวคดีเงินทอนวัด เผยฝ่ายธรรมยุติกนิกายมี9รูป ส่วนฝ่ายมหานิกายมี8รูป

มหาเถรสมาคม (มส.) ถือเป็นองค์กรสูงสุด ในการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับคณะรัฐมนตรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าเเต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ถือว่าสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำเเหน่ง เเละมีพระสงฆ์ที่เป็นกรรมการอีก 16 รูป ซึ่งผู้ปฎิบัติหน้าที่กรรมการมหาเถรสมาคมชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย


ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

1.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

2.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

3.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

4.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

5.พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) วัดบุรณศิริมาตยาราม

6.พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

7.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์วรวิหาร

8.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

9.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 

ฝ่ายมหานิกาย

1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

2.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

4.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน 

5.พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา

6.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

7.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

8.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


จนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม มีรายงานจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชา ปลด พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)  ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และเจ้าคณะภาค 10, พระพรหมเมธี ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม, พระพรหมดิลก ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดสามพระยา พ้นจากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดก่อนถูกศาลออกหมายจับ ทำให้ตำเเหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมว่างลง 3 ตำเเหน่ง


ซึ่งหลังจากนี้มีการประชุมภายในคณะกรรมการมหาเถรสมาคมอีกครั้งว่าจะตั้งพระสงฆ์ผู้มีคุณสมบัติรูปใดขึ้นดำรงตำเเหน่งเเทนที่ว่างลง หรือ หากพระสงฆ์ทั้ง 3รูปที่ถูกดำเนินคดีสามารถพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฏหมายเเละไม่มีความผิดก็สามารถกลับมาดำรงตำเเหน่งกรรมการฯได้อีกครั้ง


ล่าสุดเจ้าคณะภาค 1 มีคำสั่งเเต่งตั้ง พระธรรมสุธี (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ในฐานะรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ขึ้นรักษาการในตำเเหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แทน พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานครรูปก่อนที่ถูกตำรวจดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน หลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัด จนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง