ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์แจกปชช.

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์แจกปชช.
25 พฤษภาคม 2561
5,599

"สมเด็จพระเจ้าอยู่" โปรดเกล้าฯ พระราชทาน หนังสือสวดมนต์แก่ประชาชน ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชา ทรงออกแบบปกด้วยพระองค์เอง

เวลา 18.08  น. วันที่ 25 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงนำพระสงฆ์จำนวน 199 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ณ โดยมี พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีมหามงคลในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น พระลานพระราชวังดุสิต

ประชาชนไม่กลัวฝน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์199 รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป

ประชาชนไม่กลัวฝน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ 199 รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ 199 รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 199 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป

พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ199 รูป ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์ และผู้ร่วมในพิธียืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ขึ้นพระราชยาน

ประชาชนไม่กลัวฝน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ประชาชนไม่กลัวฝน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
สำหรับบรรยากาศของงานในครั้งนี้ ทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดจุดคัดกรองทั้ง 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ตรงข้ามกองบัญชาการตำรวจนครบาล จุดที่ 2 ข้างธนาคารทหารไทย ตรงข้ามวัดเบญจฯ และจุดที่ 3 ถนนอู่ทอง โค้ง ปตท. ในเวลา 15.00 น. มีประชาชนเป็นจำนวนมากมาที่จุดคัดกรองเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมหามงคลในครั้งนี้ ซึ่งหลายคนแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว บ้างก็สวมใส่ผ้าไทย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เตรียมหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ ไว้แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

ประชาชนไม่กลัวฝน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ทั้งนี้ หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงออกแบบภาพปกด้วยพระองค์เอง และพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่วนตรงกลางของหนังสือเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กต่างใส่ชุดกันฝนและกางร่มอยู่ท่ามกลางสายฝน พร้อมพระราชทานข้อความว่า "รอยยิ้ม กลางสายฝน" เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจให้แก่พสกนิกรชาวไทยมีรอยยิ้มและพร้อมรับกับฤดูฝนที่กำลังมาเยือนอยู่ในขณะนี้

ประชาชนไม่กลัวฝน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ส่วนด้านล่างของหนังสือบทเจริญพุทธมนต์มีข้อความว่า สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" และภายในเล่มลงพิมพ์พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานในอันที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุข โดยประชาชนที่ได้รับพระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ ล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และพร้อมที่จะน้อมนำสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ประชาชนไม่กลัวฝน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ประชาชนไม่กลัวฝน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ประชาชนไม่กลัวฝน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง