บอร์ดไอเฟคจี้ก.ล.ต.เชือดผู้บริหาร

บอร์ดไอเฟคจี้ก.ล.ต.เชือดผู้บริหาร
24 พฤษภาคม 2561
2,997

2 กรรมการ "ไอเฟค" เดินหน้ายื่นหนังสือก.ล.ต. เร่งลงโทษผู้บริหารเหตุขัดขวางการประชุม และไม่ปฎิบัติตามมติที่ประชุมบอร์ด พร้อมเปิดทางให้ผู้ถือหุ้นส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาคัดเลือกเป็นกรรมการได้

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ 2 กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อยื่นหนังสือให้กับก.ล.ต.เพื่อแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 ที่ให้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิเศษ (EGM) ภายในไม่เกิน 45 วัน (นับรวมวันหยุด) หรือไม่เกินวันที่ 6 ก.ค.61 และเรียกร้องให้ดำเนินการลงโทษผู้บริหารบางรายที่ดำเนินการขัดขวางไม่ให้เกิดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61

นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการอิสระ IFEC เปิดเผยว่าที่มายื่นหนังสือต่อก.ล.ต.ในวันนี้เพื่อแจ้งให้ก.ล.ต.รับทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทำตามการตีความของกฤษฎีกาและหนังสือที่ส่งมาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึง ก.ล.ต. โดยมีมติให้บริษัทจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงทั้งหมด 6 คนโดยเร็วที่สุด แต่ผู้บริหารบริษัทกลับไม่ให้ความร่วมมือโดยมีทั้งการปิดออฟฟิตเพื่อไม่ให้กรรมการจัดการประชุมได้จนต้องขอใช้พื้นที่ของบริษัทลูกแทน

ขณะที่หลังที่ประชุมคณะกรรมการได้ส่งหนังสือแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯภายใต้การกำกับดูแลของนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติไว้ อาทิ การ ELCID ข้อมูลข่าวสารไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ,การเตรียมการ และการประสานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด ซึ่งฝ่ายจัดการยังไม่ยอม ELCID แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจนถึงเวลานี้ก็ล่วงเลยเวลาที่จะต้อง ELCID ตามระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดไว้ไปแล้ว

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านจึงได้มารายงานปัญหานี้ให้ ก.ล.ต. รับทราบ ซึ่งหลังจากนี้คงต้องรอดูว่า ก.ล.ต. จะมีมาตรการทางกฎหมายใดๆ เพื่อบังคับให้ฝ่ายจัดการของบริษัทให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทต่อไปโดยเร่งด่วน

“การกระทำดังกล่าวถือว่าอาจเข้าข่ายความผิดมาตรา 89/7 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีใจความระบุไว้ว่ากรรมการหรือผู้บริการจะต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือวัตถุประสงส์ของบริษัท ซึ่งมติกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นหากไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่ามีความผิด ขณะที่การดำเนินการลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดบริษัทจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของก.ล.ต.”

นายฉัตรณรงค์ กล่าวต่อว่า ส่วนขั้นตอนการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้นคาดว่าจะมีการประชุมกันอีกราว 1 - 2 ครั้ง ซึ่งจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดสามารถมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการที่ว่างลงได้ด้วย

ด้านนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุหลังรับหนังสือจากกกรรมการทั้ง 2 ท่าน ว่าเรื่องจำนวนกรรมการไอเฟคนั้น ก.ล.ต. ได้สอบถามทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถ้ากรมฯมีการพิจารณาได้ผลอย่างไร กลต.จะได้ดำเนินการต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง