ตั้ง 'ณัฐชาติ จารุจินดา' กลับประธานบอร์ด ขสมก.

ตั้ง 'ณัฐชาติ จารุจินดา' กลับประธานบอร์ด ขสมก.

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง "ณัฐชาติ จารุจินดา" กลับนั่งประธานบอร์ด ขสมก.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 61 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบด้วย

1.นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการ
2.พลเอกวราห์ บุญญสิทธิ์ กรรมการ
3.นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4.นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงคมนาคม)
5.รองศาสตราจารย์ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ กรรมการ
6.นายยุกต์ จารุภูมิ กรรมการ
7.นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ กรรมการ
8.นายชัยชนะ มิตรพันธ์ กรรมการ
9.รองศาสตราจารย์วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการ
10.นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายณัฐชาตินั้นครั้งนี้ถือเป็นการได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานบอร์ดขสมก. เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือขอลาออกไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าได้ทำงานเสร็จภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายแล้ว