ปปช.เชือดเมีย 'อริสมันต์' ร่ำรวยผิดปกติ42ล้าน ชงยึดเป็นของแผ่นดิน

ปปช.เชือดเมีย 'อริสมันต์' ร่ำรวยผิดปกติ42ล้าน ชงยึดเป็นของแผ่นดิน
21 พฤษภาคม 2561
12,213

"ป.ป.ช." ชี้มูลความผิด "ระพิพรรณ" ภรรยา "อริสมันต์" ร่ำรวยผิดปกติ 42 ล้าน พบ "เงินสด-ที่ดิน-บ้านรถหรู" ชง "อสส." ร้อง "ศาลฯ" ยึดให้ตกเป็นของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ำ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงมติคณะกรรมการป.ป.ช. กรณีนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.นั้น จากการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้ง ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง กับกรณีพ้นจากตำแหน่ง พบว่านางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จำนวน 21,534,084 บาท

นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการป.ป.ช. จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของนางระพิพรรณ โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ

"คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากของนางระพิพรรณ พบว่ามีการทำรายการฝากเงินและถอนเงินออกจากบัญชีจำนวนมาก และยังพบว่านางระพิพรรณ ได้ซื้อทรัพย์สินระหว่างดำรงตำแหน่งจำนวนมาก อันเป็นการมีพฤติการณ์ โอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน จึงมีคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะ ของนางระพิพรรณ ไว้เป็นการชั่วคราว จำนวน 4 รายการ รวมมูลค่า 15,545,143 บาท ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี เป็นเงินจำนวน 845,143 บาท 2. ที่ดินในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แปลง พร้อมบ้านพักอาศัย มูลค่ารวม 9,000,000 บาท 3. ที่ดินในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1แปลง มูลค่า 1,500,000 บาท 4รถยนต์ BMW รุ่น 730Ld ป้ายทะเบียนชั่วคราว ถ 8988 กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องยนต์ 30268550 หมายเลขตัวถัง MMFYG44040DZ30453 มูลค่า 4,200,000 บาท" เลขาฯ ป.ป.ช. กล่าว

นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนางระพิพรรณ แล้วมีมติว่านางระพิพรรณ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ รวมมูลค่า 42,816,226 บาท เป็นเงินฝากธนาคาร 6 บัญชี จำนวนเงิน 27,618,954 บาท ที่ดิน 3 แปลง มูลค่า 9,492,000 บาท สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง มูลค่า 2,000,000 บาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 1,805,272 บาท และเงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร จำนวนเงิน 1,900,000 บาท ตามรายการดังต่อไปนี้
​นายวรวิทย์ กล่าวว่า 1.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ xxx-x-xxxx4-1ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ รวมเป็นเงิน 8,935,300 บาท

​2. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการเคหะแห่งชาติบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ xxx-x-xxxx7-8 ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ฝากเงินสดจำนวน 232,700 บาท
​3. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน บัญชีประจำ เลขที่ xxxxxxxxxxxx86 ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ รวมเป็นเงิน 5,000,000.64 บาท
​4. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร ยูโอบีจำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ xxx-xx-xx1-5 ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ รวมเป็นเงิน 11,842,000 บาท
​5. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร ยูโอบีจำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ xxx-xxx-xx7-1 ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ รวมเป็นเงิน 1,008,954 บาท
​๖. ที่ดินโฉนดเลขที่ 79819 ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 11 ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ 79820 ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 10ตารางวา กรรมสิทธิ์ของนางระพิพรรณฯ จำนวนเงิน 7,992,000 บาท
​7.บ้านเลขที่ 342/3 ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กรรมสิทธิ์ของนางระพิพรรณฯ มูลค่า 2,000,000 บาท
​8ปรถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น
730Ld หมายเลขเครื่องยนต์ 30268550 หมายเลขตัวถัง MMFYG44040DZ30453 เลขทะเบียน ถ-8988 (ป้ายแดง) จำนวนเงิน 1,805,272 บาท กรรมสิทธิ์ ของบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) นางระพิพรรณฯ เป็นผู้ครอบครอง
​9.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ xxx-x-xxxx8-2 ชื่อบัญชี นายอริสมันต์ฯ รวมเป็นเงิน 600,000 บาท
​10.ที่ดินโฉนดเลขที่ 7449 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1,500,000 บาท เฉพาะส่วนของนางสาวจันทาภา พิษณุไวศยวาท
​11. เงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน ชื่อบัญชี นางจิราวรรณฯ (ชื่อเดิม นางระพิพรรณฯ) และนายอริสมันต์ฯ เลขที่บัญชี xxxxxxxxxx9-7เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ชำระเงินสดจำนวน 1,900,000 บาท


นายวรวิทย์ กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดี ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินของนางระพิพรรณ ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 38 ทั้งนี้ หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของนางระพิพรรณ ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือได้แต่บางส่วนแล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนางระพิพรรณ ภายในอายุความสิบปี ตามนัยมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 ด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง