ราชกิจจาประกาศพ.ร.ก.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ราชกิจจาประกาศพ.ร.ก.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 คุ้มครองผู้ลงทุนและประชาชน

วันนี้ (13พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ราชกิจจาประกาศพ.ร.ก.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ราชกิจจาประกาศพ.ร.ก.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ราชกิจจาประกาศพ.ร.ก.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF