'ซูเปอร์โพล' ชี้คนส่วนใหญ่ชอบดื่มน้ำอัดลม คลายร้อน

12 พฤษภาคม 2561
1,553

"ซูเปอร์โพล" สำรวจ ปชช.97.4% ชอบดื่มน้ำอัดลม พบเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ขณะช่วงอายุ 15-24 ดื่มมากสุด ด้วยเหตุผลเพื่อคลายร้อน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และความเป็นผู้นำ เปิดผลวิจัยตลาด วิจัยผู้บริโภค
“ทำไมคนไทยดื่มน้ำอัดลม ใครครองส่วนแบ่งการตลาด” จากลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 500 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 4-11 พ.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 97.4 ดื่มน้ำอัดลม มีเพียง ร้อยละ 20.6 ไม่ดื่ม โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี ดื่มมากสุด ร้อยละ 83.0 ส่วนอายุ 46 ปีขึ้นไป ดื่มน้อยที่สุด

สำหรับความถี่ในการดื่ม พบว่า ร้อยละ 41.5 ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์, ร้อยละ 37.9 ดื่มบางสัปดาห์ แต่มีร้อยละ 20.6 ไม่ดื่มเลย โดย เพศหญิงกลัวอ้วนจะดื่มน้อยกว่าเพศชาย

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ดื่มน้ำดำ คือ โค้ก เป๊ปซี่ และ เอส ถึงร้อยละ 57.7 ขณะที่ร้อยละ 41.8 ดื่มน้ำสี เช่น แฟนต้า สไปร์ มิรินด้า และ เอส เป็นต้นส่วนสาเหตุของการดื่ม ร้อยละ 38.6 เพื่อความสดชื่น คลายร้อน, ร้อยละ 31.5 ดื่ม เพราะรสชาด ความซ่า และ ร้อยละ 19.1 ดื่มเพราะ ติด หรืออยากดื่มแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง