เศรษฐกิจ

จับมือโมเดิร์นเทรดหนุน ‘ข้าวกข.43’

"ประยุทธ์" หนุนข้าว กข.43 สั่งหาตลาดเพิ่มหวังดันรายได้ชาวนา ลงนามเอ็มโอยูร่วมกับ โมเดิร์นเทรด จำนวน 4 ราย วางจำหน่ายข้าว กข.43 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การเชื่อมโยงข้าวพันธุ์ กข.43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่11พ.ค.ที่ผ่านมา ว่า การผลิตข้าวพันธุ์ กข.43 ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการผลิตข้าวของประเทศไทยให้มีความหลากหลาย และยังช่วยให้ชาวนามีรายได้เพิ่มจากการปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการผลิตในภาคการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาข้าวได้อย่างครบวงจร เนื่องจากข้าวพันธุ์ดังกล่าวแม้จะมีปริมาณน้อย แต่ก็มีตลาดรองรับที่ชัดเจน ถือเป็นการนำนโยบายด้านการตลาดนำการผลิตมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จด้วย

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าภายใน กล่าวว่าภายใต้โครงการนี้กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการเชื่อมโยง การรับซื้อข้าว กข.43 ระหว่างผู้ประกอบการแปรรูปข้าว จำนวน 7 ราย รับซื้อข้าวจากสหกรณ์การเกษตร ผู้ผลิตข้าว กข.43 จำนวน 8 ราย ปริมาณผลผลิต 1,121 ตันข้าวเปลือก และเชื่อมโยงระหว่าง ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว กข.43 ทั้ง 7 ราย กับผู้ประกอบการ โมเดิร์นเทรด จำนวน 4 ราย ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และเซ็นทรัลฟูดส์ เพื่อวางจำหน่ายข้าว กข.43 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยจะจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคา 60 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าข้าวปทุมธานีแต่ไม่สูงกว่าข้าวหอมมะลิ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป

นอกจากนั้น ได้มีการผลักดันให้มีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่ว โดยเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ นาอินทรีย์ ผู้ผลิตแปรรูป ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญ และผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว จำนวน 7 ราย และโมเดิร์นเทรด จำนวน 5 ราย เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ที่ซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรกรในราคานำตลาด โดยมีแผนจะนำออกสู่ตลาดในเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ ข้าว กข.43 เป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าว ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการ ศึกษาวิจัยและพบว่ามีค่าการแตกตัวเป็นน้ำตาลน้อย และมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ คาร์โบไฮเดรตของข้าวมีลักษณะที่ทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าวอมิโลสต่ำพันธุ์อื่น จึงถือเป็นข้าวทางเลือกของผู้ใส่ใจสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต

นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ รับซื้อข้าว กข.43 ช่วยชาวนาขยายตลาดข้าวเพื่อสุขภาพสู่ผู้บริโภค เพื่อผลักดันการดำเนินนโนบายการผลิต และจำหน่ายข้าวคุณภาพนอกเหนือจากการจำหน่ายข้าวทั่วไป สร้างการรับรู้ในวงกว้างถึงความสำเร็จในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานข้าว กข.43 อย่างครบวงจร โดยรับซื้อข้าวในปริมาณ 175,000 กิโลกรัม

ด้านนางสาว สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ รับซื้อข้าว กข.43 ช่วยชาวนาขยายตลาดข้าวเพื่อสุขภาพสู่ผู้บริโภค ผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ โดยในเบื้องต้นรับซื้อข้าวในปริมาณ 150,000 กิโลกรัม ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จำหน่ายถุงละ 60 บาท จากข้าว กข.43 แล้ว เทสโก้ โลตัส ยังช่วยสนับสนุนชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการรับซื้อข้าวหอมมะลิโดยตรงจากสหกรณ์การเกษตร ช่วยให้ชาวนาไม่ต้องขายข้าวผ่านคนกลางหรือโรงสีเอกชน ได้ราคาข้าวที่เป็นธรรมและมีปริมาณการรับซื้อที่แน่นอนโดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าร่วมกัน