เศรษฐกิจ

'พาณิชย์' เตรียมเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐ ล็อตแรกปี 61

"พาณิชย์" เตรียมเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐ ล็อตแรกปี 61 ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน จำนวน 20 คลัง ใน 15 จังหวัด กำหนดยื่นซองราคา 18 พ.ค.นี้

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะรองประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า หลังจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับคำสั่งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ นบข.ได้เห็นชอบการออกประกาศเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ นบข.ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดข้าว เพื่อพิจารณาจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐ ซึ่งขณะนี้ผลผลิตข้าวนาปรังส่วนใหญ่ได้ออกสู่ตลาดจนเกือบหมดแล้ว ประกอบกับราคาข้าวไทยในปีนี้ยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากหลายประเทศประสบภัยธรรมชาติ หน่วยงานรัฐบาลในต่างประเทศจึงมีความต้องการนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง

"เป็นโอกาสเหมาะสมที่จะระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐ คณะทำงานฯ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 (TOR) ที่ยังคงสาระสำคัญและเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา" นายกีรติ กล่าว

โดยการเปิดประมูลข้าวล็อตนี้จะมีปริมาณ 4.37 หมื่นตัน จำนวน 20 คลัง ใน 15 จังหวัด โดยเป็นคลังของ อคส.ทั้งหมด ประกอบด้วยข้าว 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าว A1 เลิศ ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าว A1 และข้าวท่อนหอมมะลิ

สำหรับคุณสมบัติผู้เสนอซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/รัฐวิสาหกิจ/สหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าข้าวหรือสินค้าเกษตร ซึ่งจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติในวันที่ 16 พ.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น. และประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนในวันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 09.00 น.หลังจากนั้นตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.เปิดให้ยื่นซองเสนอซื้อ และตั้งแต่เวลา 12.30 น.จะเปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน และสื่อมวลชน