กรมคุ้มครองสิทธิฯ ประชุมถกร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตฯ หวังให้มีผลบังคับใช้ปลายปี 61 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ประชุมถกร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตฯ หวังให้มีผลบังคับใช้ปลายปี 61 

กรมคุ้มครองสิทธิฯประชุมถกร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตฯ หวังให้มีผลบังคับใช้ปลายปี 61 ขณะที่ผลวิจัยพบคนหัวเก่ายังไม่ยอมรับ มองเป็นกม.ที่ไม่เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ ซึ่งแปรผกผันกับมุมมองของคนรุ่นใหม่