เผยผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมในไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด599ใบอนุญาต

เผยผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมในไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด599ใบอนุญาต
30 เมษายน 2561
1,450

สำนักงาน กสทช. เผยภาพรวมผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน (มี.ค. 2561) มีจำนวนทั้งสิ้น 599 ใบอนุญาต

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. พบว่า ภาพรวมผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนามคมในประเทศไทยจาก ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน (มี.ค. 2561) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 599 ใบอนุญาต แยกได้เป็น ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย (ข้อมูลจากปี 2551-มี.ค. 2561) มีจำนวน 84 ใบอนุญาต แบ่งเป็นใบอนุญาตโทรคมนาคม 58 ใบอนุญาต และใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต 26 ใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 515 ใบอนุญาต แบ่งเป็น ใบอนุญาตโทรคมนาคม 300 ใบอนุญาต และใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต 215 ใบอนุญาต

จำนวนผู้รับใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อรองปริมาณการใช้งานของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นภายในระยะเวลา 10 ปี โดยจากปี 2551 มีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่ายจำนวน 36 ใบอนุญาต เพิ่มขึ้นเป็น 84 ใบอนุญาต ในปี 2561 (มี.ค.) คิดอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 9 และข้อมูลของสำนักงาน กสทช. จากปี 2551 ที่มีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายจำนวน 186 ใบอนุญาต เพิ่มขึ้นเป็น 515 ใบอนุญาต ในปี 2561 (มี.ค.) คิดอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 11

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง