'เนด้า' ปล่อยกู้สร้างถนนเชื่อมทวาย

'เนด้า' ปล่อยกู้สร้างถนนเชื่อมทวาย

"เนด้า" เตรียมอนุมัติแผนการกู้เงิน 4.5 พันล้านบาท สร้างถนนเชื่อมทวาย

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(เนด้า) กล่าวว่า เนด้าเตรียมอนุมัติแผนการกู้เงิน 4.5 พันล้านบาท ให้แก่รัฐบาลพม่า เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนจากฝั่งไทยไปเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของพม่า หลังจากรัฐสภาของพม่าได้อนุมัติให้ดำเนินการขอกู้จากเนด้าแล้ว

เขากล่าวว่า เมื่อปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมานี้ ถือเป็นจุดที่สำคัญของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของพม่า เมื่อรัฐสภาของพม่า ได้อนุมัติโครงการขอกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 4.5 พันล้านบาท จากเนด้าเพื่อใช้ลงทุนในโครงการถนนเส้นนี้ที่มีระยะทางยาวกว่า 100 กิโลเมตร ซึ่งถนนเส้นนี้ถือเป็นเส้นที่สำคัญ หรือ Ticker point ของโครงการทวาย ที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยกับเขตเศรษฐกิจทวาย

วงเงิน 4.5 พันล้านบาทของโครงการดังกล่าวนั้น เนด้าจะคิดดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรน ที่ 0.1% ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือว่า โครงการนี้ เป็นโครงการปล่อยกู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ที่เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เนด้าเคยให้กู้มาตั้งแต่จัดตั้งสำนักงานแห่งนี้

ทั้งนี้ หลังจากรัฐสภาพม่าอนุมัติให้กู้โครงการดังกล่าวจาก NEDA แล้ว ทางพม่าจะต้องทำหนังสือยื่นขอกู้มาให้ NEDA พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในปีนี้ เนด้ายังมีโครงการจะอนุมัติเงินกู้ให้แก่ประเทศลาว คือ โครงการที่เป็นถนนเลียบแม่น้ำโขง ซึ่งจะทำให้การเดินทางจากฝั่งไทย ที่ อ.ภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ ใช้ระยะทางสั้นลงราว 200 กิโลเมตร หรือทำให้การเดินทางจากอุตรดิตถ์ไปเวียงจันทน์ เร็วขึ้นราว 2 ชั่วโมง ซึ่งงบประมาณลงทุนในโครงการนี้ คาดว่า จะเกือบ 2 พันล้านบาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยยังไม่ได้กำหนด คาดว่า ภายใน 2-3 เดือน จะได้ข้อสรุป และสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้