ปิดตำนานสนามม้านางเลิ้ง102ปี ย้ายทรัพย์สินออกภายใน180วัน

ปิดตำนานสนามม้านางเลิ้ง102ปี ย้ายทรัพย์สินออกภายใน180วัน

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บอกเลิกสัญญาสนามม้านางเลิ้ง โดยส่งหนังสือให้ขนย้ายทรัพย์สินออกภายใน 180 วัน หรือ ภายใน ก.ย.นี้

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายอนันต์ ไววิทยะ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอำนวยการ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการบอกเลิกสัญญาเช่าและขอให้ส่งมอบสถานที่เช่า

ปิดตำนานสนามม้านางเลิ้ง102ปี ย้ายทรัพย์สินออกภายใน180วัน


ปัจจุบันสัญญาเช่าทั้งสามฉบับ ได้ครบกำหนดอายุสัญญาเช่ามานานแล้ว สำนักงานทรัพย์สินฯมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคาร จึงไม่สามารถให้ราชตฤณมัยสมาคมฯเป็นผู้เช่าได้อีกต่อไป สำนักงานทรัพย์สินฯได้ประสานและได้แจ้งให้ราชตฤณมัยสมาคมฯทราบในเบื้องต้นแล้ว โดยราชตฤณมัยสมาคมฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินฯทุกประการ


เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงขอบอกเลิกสัญญาเช่าอาคาร (ชั่วคราว) กับราชตฤณมัยสมาคมฯ โดยขอให้ราชตฤณมัยสมาคมฯทำการขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารและที่ดินทั้ง 6 โฉนด


ปิดตำนานสนามม้านางเลิ้ง102ปี ย้ายทรัพย์สินออกภายใน180วัน

และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่าทั้งหมดคืน พร้อมชำระค่าเช่าหรือค่าภาษีค้างชำระถึงวันส่งมอบคืนสถานที่เช่า แก่สำนักงานทรัพย์สินฯ ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับนี้ สำนักงานทรัพย์สินฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากราชตฤณมัยสมาคมฯในการส่งมอบพื้นที่คืนในครั้งนี้เป็นอย่างดี


จุดเริ่มต้นของสนามม้าแห่งนี้นั้น ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี 2440 เมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากการประพาสยุโรป ทางฝ่ายราชการจัดพระราชพิธีรับเสด็จ แล กลุ่มผู้เคยผ่านยุโรปมาจำนวนหนึ่ง จึงมีแนวคิดที่จะจัดแข่งม้าถวาย


โดยได้พระราชทานที่ดินประมาณ 200 ไร่ ที่อยู่บริเวณนอกเขตผดุงกรุงเกษม ใกล้กับทุ่งส้มป่อย และในวันที่ 18 ธันวาคม 2459 รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนาม พร้อมพระราชทานนาม "ราชตฤณมัยสมาคมฯ" และ รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระองค์ได้ส่งม้าในคอกส่วนพระองค์เข้าแข่งขันด้วย โดยใช้เสื้อสีน้ำเงิน ยันต์สีขาว