ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จเปิดนิทรรศการศิลปกรรม หลากหลาย หลายชีวิต

ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จเปิดนิทรรศการศิลปกรรม หลากหลาย หลายชีวิต
29 มีนาคม 2561
5,322

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการศิลปกรรม "หลากหลาย หลายชีวิต" Various Pattens ; Diversity of Life (ภาพชุด)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม 'หลากลาย หลายชีวิต' Various Pattens ; Diversity of Life ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง

นิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยวครั้งแรกของพระองค์ เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภาพ ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich )NationPhoto 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: