จัดงาน 'โมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรส 2018' ดันไทยสู่โลกอัจฉริยะ

จัดงาน 'โมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรส 2018' ดันไทยสู่โลกอัจฉริยะ
27 มีนาคม 2561
1,711

หัวเว่ย จัดงานโมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรส 2018 ผนึกเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมโยงทุกระดับ ดันไทยสู่โลกอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ/ 27 มีนาคม 2561 – หัวเว่ยจัดงานโมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรส 2018 (Huawei Mobile Thailand Congress 2018 – Huawei MTC 2018) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561 นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่น 5G, เครือข่ายออลคลาวด์, วิดีโอ และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จจากทั่วโลก พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำและโซลูชั่นสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน (Scenario-specific) ให้แก่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมระดับแนวหน้าของไทย โดยงานนี้เน้นในสามประเด็นหลักคือ Better connections – การเชื่อมโยงสื่อสารที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น, Better business growth – ธุรกิจที่เติบโตสูงขึ้น และ Better experience –ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น เร่งผสานความร่วมมือกับลูกค้าและเหล่าพันธมิตรต่างๆ เพื่อสร้างโลกดิจิทัลที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ

2

ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมพยายามพัฒนาข้อจำกัดของตัวเอง ไมว่าจะเป็นในด้านขีดความสามารถ การเชื่อมต่อ รูปแบบธุรกิจ ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และความร่วมมือต่างๆ เพื่อเตรียมการที่จะเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานของตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งจะมีมูลค่าสูงถึง 23 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้หัวเว่ยได้ดำเนินการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีและพัฒนาสมาร์ทดีไวซ์ และจะทำหน้าที่เป็นเสมือน “ผืนดินอันอุดมสมบูรณ์” ที่โอบอุ้มทั้งข้อมูล ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีอัจฉริยะเอาไว้ เพื่อที่พันธมิตรทั้งหลายจะได้บ่มเพาะคอนเทนต์ แอพพลิเคชั่น และแม้แต่คลาวด์ให้เจริญงอกงามบนผืนแผ่นดินนี้

การเชื่อมโยงสื่อสารที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น: หัวเว่ยพยายามดำเนินการให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในวงกว้าง และช่วยผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถนำเทคโนโลยี 5G ซึ่งพร้อมที่จะให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยการวางโครงข่ายเชื่อมต่อและขยายระบบรับ-ส่งข้อมูลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ หัวเว่ยยังมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 5G แบบครบวงจรเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ให้บริการเครือข่ายที่จะเริ่มเปิดให้บริการ 5Gอีกทางหนึ่งด้วย และนอกจากจะสร้างเครือข่ายออลคลาวด์ให้ใช้งานได้จริงแล้ว หัวเว่ยยังให้ความสำคัญกับอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้งอกเงยเพิ่มขึ้นจากการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ ยังมีบริการคลาวด์ที่จะช่วยขับเคลื่อนการใช้งานเครือข่าย เครือข่ายที่ทำให้เกิดการใช้งานคลาวด์ได้จริง การผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจ B2B ประสบความสำเร็จ

3

ธุรกิจที่เติบโตสูงขึ้น: หัวเว่ยได้ส่งเสริมผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถขยายและมอบบริการที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้ทั้งในระดับรายบุคคล ครัวเรือน และองค์กร รวมถึงช่วยให้ผู้ให้บริการดึงศักยภาพด้านการเชื่อมต่อออกมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาบริการและธุรกิจใหม่ๆ อาทิ วิดีโอ เพื่อสร้างความสำเร็จจากธุรกิจรูปแบบใหม่

ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น: โซลูชั่นดิจิทัลด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษาของหัวเว่ยจะทำให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว ทำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีความเป็น Real-time, On-demand, All-online, DIY และ Social (ROADS) ยกระดับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ย่นระยะเวลาการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาด ด้วยการออกแบบบริการ และ Network Orchestration จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีความล้ำหน้ามากขึ้น กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีการพัฒนาให้รุดหน้าตามไปด้วย เช่น การเปิดให้บริการโครงข่ายที่ทำได้รวดเร็วขึ้นและการใช้งานทรัพยากรได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบ O&M อัจฉริยะ ทำงานได้อัตโนมัติและจำลองภาพได้ เมื่อรวมกับระบบบริหารเครือข่ายที่แม่นยำ ยังช่วยพัฒนาความเร็วและคุณภาพของบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถประเมินความเสี่ยงและช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลสะดวกขึ้นด้วย

4

ในงานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส 2018 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หัวเว่ยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 20 ชนิด พร้อมจัดแสดงผลงานที่ร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 300 ราย และแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงมุมมองในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลจากสมาคมจีเอสเอ็มเอ (GSMA) อีก 8 รางวัลในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรมและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ได้แก่ รางวัลการสนับสนุนอุตสาหกรรมโมบายล์ยอดเยี่ยม (Outstanding Contribution to the Mobile Industry Award) รางวัลความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีโมบายล์ยอดเยี่ยม (Best Mobile Technology Breakthrough) รางวัล CTO’s Choice Award, รางวัลนวัตกรรมโมบายล์ยอดเยี่ยมสำหรับตลาดเกิดใหม่(Best Mobile Innovation for Emerging Markets Award), รางวัล Green Mobile, รางวัลโครงข่ายโมบายล์ยอดเยี่ยม (Best Mobile Infrastructure Award), รางวัลนวัตกรรมโมบายล์ยอดเยี่ยม (Best Mobile Innovation Award) และรางวัลความล้ำหน้าด้านซอฟต์แวร์เครือข่ายยอดเยี่ยม (Best Network Software Breakthrough Award)

มร. เฉียง หัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “งานโมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรสนี้ มีความสำคัญสำหรับเรามาก เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงให้พันธมิตรสำคัญๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม องค์กรและสถาบันชั้นนำ โอเปอเรเตอร์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้เห็นถึงความสำคัญของการทุ่มเทความพยายามร่วมกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งที่จะเปิดทางไปสู่โอกาส ธุรกิจ บริการและแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล หัวเว่ยเน้นไปที่การสร้างสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและนำนวัตกรรมที่ล้ำหน้าออกมาให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของโอเปอเรเตอร์และผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความพยายามของเราที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ

5

งานหัวเว่ย โมบายล์ ไทยแลนด์ คองเกรส 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561 ที่ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC Thailand (Customer Solution Innovation and Integration Experience Center Thailand) ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของหัวเว่ย กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่างๆ ของหัวเว่ยด้วยแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง