5 พืชเศรษฐกิจ ปี 2561 แนวโน้มเติบโต 3.2%

5 พืชเศรษฐกิจ ปี 2561 แนวโน้มเติบโต 3.2%

Big Data Analysis 5 พืชเศรษฐกิจ ปี 2561 แนวโน้มเติบโต 3.2%

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ประเมินมูลค่าพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 อันดับแรก ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน พบว่า ในปี 2561 มีมูลค่ารวม 7.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.3 หมื่นล้านบาท หรือ 3.2%

โดย “มันสำปะหลัง” ถือเป็น “ดาวเด่น” ในปีนี้ คาดราคาเพิ่มขึ้น 36% จากปีก่อน ส่วน “ข้าว” แนวโน้มสดใส คาดราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.7% ขณะที่ “ยางพารา-อ้อย-ปาล์ม” แนวโน้มราคาปีนี้อาจไม่ดีนัก

2_14

อย่างไรก็ตาม แม้พืชทั้ง 3 ชนิดหลังจะไม่สดใสนัก แต่เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น จะช่วยชดเชยผลของราคาที่ลดลงได้ ทำให้มูลค่าของ 5 พืชเศรษฐกิจหลัก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ราว 3.3 หมื่นล้านบาท ถือเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรในพื้นที่ข้างต้น จะส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น ธุรกิจค้าปุ๋ยและเคมีเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตร มีกำลังจับจ่ายใช้สอยเพิ่ม ส่งผลดีต่อธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งสินค้า อุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า นำไปสู่แนวโน้มการซื้อสินค้าคงทนและสินค้าราคาสูง เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์มีทิศทางดีขึ้น