ทั่วไป

กรมศิลป์ฯ แจงรื้ออิฐวัดไชยวัฒนาราม

"กรมศิลปากร" ชี้แจงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาวัดไชยวัฒนาราม หลังจากมีคนในโลกออนไลน์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเอาอิฐโบราณออก

สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กในลักษณะที่เกิดความเข้าใจผิดว่ามีการรื้ออิฐเก่าของวัดไชยวัฒนารามออก ว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาวัดไชยวัฒนารามในปี พ.ศ.2561 ไม่ได้ดำเนินการรื้ออิฐเก่าจนทำให้โบราณสถานเสื่อมค่าอย่าง ที่มีการเป็นห่วงแต่อย่างใด แต่เป็นการดำเนินการในลักษณะ นำอิฐที่ผลิตสำหรับการบูรณะเมื่อปี 2534 และ 2535 ที่ชำรุดเสื่อมสภาพออก แล้วเสริมแทนที่ด้วยอิฐใหม่ที่มีคุณภาพและลักษณะเหมือนเดิม

และได้ดำเนินการ ทำทางเดินสำหรับผู้เยี่ยมชมโบราณสถานตามเส้นทางที่เหมาะสม ซึ่งเป็นทางเดิน ที่จะวางอิฐที่มีลักษณะให้แตกต่างจากอิฐโบราณ จากการสำรวจและศึกษาทางโบราณคดี แล้วไม่มีผลกระทบต่อแนวโบราณสถานแต่อย่างใด

ทางสำนักฯ มีการตรวจสอบสภาพอิฐโบราณที่มีการชำรุดทรุดโทรมที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา อาจมีการดำเนินการซ่อมแซมอิฐโบราณโดยวิธีทดแทนอิฐเดิมด้วยอิฐใหม่ที่มีลักษณะคล้ายเดิมให้มากที่สุด เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสภาพความเป็นโบราณสถานให้คงอยู่และยั่งยืน ตามกระบวนการอนุรักษ์แบบสากล

กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียน "วัดไชยวัฒนาราม" เป็นโบราณสถานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มีนาคม 2478

ปี พ.ศ.2530 กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ส่วนปรางค์ประธาน พระอุโบสถ เมรุทิศ เมรุราย ในปีถัดมา ดำเนินการบูรณะเสริมความมั่นคงปรางค์ประธาน และเมรุทิศ 8 องค์

ปีพ.ศ.2533 ขุดแต่ง วิจัยข้อมูลทางโบราณคดี บูรณะโบราณสถาน บันไดทางขึ้นระเบียงคด ฐานชุกชี พระพุทธรูปในระเบียงคด แนวกำแพงชั้นกลางทิศเหนือ ใต้และตะวันตก ทางขึ้นลานทักษิณปรางค์ประธาน ปูอิฐทางเดินในระเบียงคด ปูอิฐพื้นที่ระเบียงคดกับกำแพงแก้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ปีพ.ศ.2555 กรมศิลปากรดำเนินการในโครงการฟื้นฟูโบราณสถานหลังน้ำท่วมปี 2554 ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมแนวฐานอิฐที่สึกกร่อนจากน้ำท่วมบริเวณกำแพงแก้วและฐานเจดีย์ โดยมีการเสริมอิฐใหม่ทดแทนอิฐเก่า มีการเจาะเสริมเหล็กและอัดฉีดน้ำปูนเพื่อเสริมความมั่นคง การปูอิฐพื้นแนวอิฐใหม่บางส่วน

ปีพ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน กรมศิลปากรร่วมกับกองทุนโบราณสถานโลก ในโครงการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม มีการอนุรักษ์ทำความสะอาดและอนุรักษ์พระเมรุทิศทั้งในส่วนภายนอกและภายในอาคาร ทั้งโครงสร้างอิฐ ไม้ ปูนปั้น ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม ตลอดจนหาแนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน การป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก วัชพืชในโบราณสถาน

ปีพ.ศ.2561 กรมศิลปากรดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน "โครงการเนรมิตอยุธยา"