พาณิชย์แนะส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หนุนพัฒนาเท่าระดับสากล

พาณิชย์แนะส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หนุนพัฒนาเท่าระดับสากล
4 มีนาคม 2561
2,019

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะผู้ประกอบการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวก หนุนพัฒนาเท่าระดับสากล

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี หรือ DBD e-Filing ว่า มีความพร้อมเกือบ 100% ในการรองรับปัญหาความหนาแน่นจากการใช้งานระบบ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการยื่นส่งงบการเงินประจำปี จึงอยากขอความร่วมมือให้นิติบุคคลได้ทะยอยนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงการเสียค่าปรับจากการนำส่งงบการเงินล่าช้า รวมถึงช่วยให้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี สามารถวางแผนงานได้ เพื่อจัดเตรียมงบการเงินและนำส่งต่อกรมได้ทันเวลา

ทั้งนี้ระบบ DBD e-filing จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ รวมถึงพัฒนาให้ทัดเทียมระดับสากลได้ในอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง