ทารกไทยพิการแต่กำเนิดปีละ3หมื่นคน แพทย์แนะกินโฟเลตก่อนตั้งครรภ์

ทารกไทยพิการแต่กำเนิดปีละ3หมื่นคน แพทย์แนะกินโฟเลตก่อนตั้งครรภ์

อึ้ง! ทารกไทยพิการแต่กำเนิดถึงปีละ 3 หมื่นคน กว่าครึ่งผลจากพันธุกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะหญิงคิดมีลูกกินโฟเลตก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน ป้องกันได้ถึง 50% ลดสูญเสียเงินประเทศปีละ 1 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 ที่โรงแรมตวันนา ศ.เกียริตคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) แถลงผลสำเร็จ โครงการระดับชาติต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทยระยะที่ 2 พ.ศ. 2558 - 2560 ว่าประเทศไทยมีเด็กพิการแต่กำเนิดประมาณปีละ 30,000 คน สาเหตุเกินครึ่งหนึ่งมีผลมาจากพันธุกรรม แต่ความพิการแต่กำเนิดป้องกันได้ โดยการให้หญิงที่ต้องการตั้งครรภ์ต้องกินวิตามินโฟลิกหรือวิตามินบี 9 ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนต่อเนื่องจนถึง 3 เดือนแรกขิงการตั้งครรภ์ จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความพิการ แต่กำเนิดได้ถึง 50% ซึ่งวิตามินที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม(อภ.) หรือซื้อได้ตามร้านขายยาราคาเม็ดละไม่เกิน 1 บาท ขนาด 5 มิลลิกรัม รวมถึง รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยสารโฟเลต เช่น ไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม คะน้า แครอท แคนตาลูป ฟักทอง ถั่ว ผักบุ้ง ตำลึง เป็นผักที่มีโฟเลตสูง ควรกินอย่างน้อย 4 ขีดต่อวัน ทั้งนี้ หากสามารถลดภาวะทารกพิการแต่กำเนิด โดยเฉพาะ 5 กลุ่มโรค คือ อาการดาวน์ หลอดประสาทไม่ปิด ปากแหว่งเพดานโหว่ แขนขาพิการแต่กำเนิด และกล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรมดูเชนน์ จะช่วยลดรายจ่ายทางสุขภาพจากการรักษา 5 กลุ่มโรคนี้ได้ปีละ 1,000 ล้านบาท

ศ.เกียรติคุณ พญ. พรสวรรค์ กล่าวอีกว่า ไม่เพียงการป้องกันเท่านั้นแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดและครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญ โครงการระดับชาติต้นแบบจังหวัดฯ ระยะที่ 2 นี้มีเป้าหมายการทำงานในพื้นที่ 26 จังหวัด เพื่อจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิด ดูแลรักษา ป้องกันและฟื้นฟูให้กับเด็กพิการแต่กำเนิดในระดับจังหวัดและอำเภอ จนเกิดเป็น 26 อำเภอต้นแบบ และ 43 ตำบล ปลอดความพิการแต่กำเนิด มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พิการแต่กำเนิดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) รวมทั้ง ร่วมกับกระทรวงต่างๆในการขับเคลื่อน เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ดำเนินการริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเสริมวิตามิน บี 9 ร่วมกับกระทรวงเกษตรกำหนดกรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบของอาหาร เป็นต้น

สำหรับการจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิด 5 กลุ่มโรค ใน 26 จังหวัดนำร่อง มีดังนี้ เชียงใหม่ 194 คน ลำพูน 36 คน นครสวรรค์ 34 คน กำแพงเพชร 32 คน ชัยนาท 23 คน พิจิตร 28 คน อุทัยธานี 26 คน สระบุรี 75 คน พระนครศรีอยุธยา 77 คน ระยอง 47 คน ชลบุรี 101 คน ขอนแก่น 60 คน กาฬสินธุ์ 55 คน มหาสารคาม 68 คน ร้อยเอ็ด 70 คน นครราชสีมา 31 คน ชัยภูมิ 6 คน บุรีรัมย์ 46 คน สุรินทร์ 38 คน สงขลา 206 คน ตรัง 90 คน พัทลุง 60 คน อ่างทอง 56 คน และสระแก้ว 67 คน ส่วนสมุทรปราการและกทม.อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลการจดทะเบียนนี้ ทำให้ทราบอุบัติการณ์ของความพิการแต่กำเนิด เพื่อวางเป็นแผนขับเคลื่อนและนโยบายการแก้ปัญหาในอนาคต

อนึ่ง โครงการนี้เน้นการป้องกันด้วยวิตามินโฟเลตในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 12-49 ปี) โดยให้รับประทานวิตามินโฟลิกสัปดาห์ละครั้งพร้อมกับเหล็ก ซึ่งเป็นนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว ซึ่งเด็กหญิงในวันนี้จะเป็นแม่คนในวันหน้า ดังนั้นการป้องกันความพิการแต่กำเนิดสามารถทำได้โดยให้ความรู้แก่ประชาชน โดยให้วิตามินโฟลิก หรือB9 ซึ่งมีความสำคัญในการสร้าง และซ่อม DNA ในตัวอ่อนขณะตั้งครรภ์ ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างสมองและระบบประสาท โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นเด็กคุณภาพโดยเริ่มจากแม่คุณภาพ