สั่งห้ามบินโดรนบริเวณงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว'

สั่งห้ามบินโดรนบริเวณงาน 'อุ่นไอรัก คลายความหนาว'
7 กุมภาพันธ์ 2561
84

"กพท." ประกาศห้ามบินโดรนบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า และเขตพื้นที่โดยรอบรัศมี 19 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยของการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" เพื่อเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 นั้น

เนื่องจากตาม ข้อ 5 (2) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม เขตกำกัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication - Thailand หรือ AIP Thailand) และห้ามทำการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า และเขตพื้นที่โดยรอบในรัศมี 19 กิโลเมตร เป็นเขตจำกัดในการทำการบิน ฉะนั้น จึงห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) เข้าไปในบริเวณเขตพื้นที่ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เว้นแต่เป็นอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ที่ปฏิบัติภารกิจในการถ่ายภาพมุมสูงที่ได้รับอนุญาตจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 78 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานมีอำนาจทำลายอากาศยานจากภาคพื้นได้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง