เศรษฐกิจ

ยอดส่งออกข้าวไทยปี60สูงสุดเป็นประวัติการณ์

เผยยอดส่งออกข้าวไทยปี 60 อยู่ที่ 11.48 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขยายตัว 15.88% รวมมูลค่ากว่า 5.1 พันล้านดอลลาร์

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยปี 2560 ส่งออกได้ถึง 11.48 ล้านตัน ซึ่งเป็นการส่งออกสูงสุดในประวัติการณ์ โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.88 จากปีก่อน รวมมูลค่ากว่า 5,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังเป็นรองอินเดีย แต่ความต้องการข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ถือว่าไทยเป็นผู้นำรายของตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 คาดว่าการส่งออกข้าวน่าจะได้ถึง 9.5 ล้านตัน รวมมูลค่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดน้อยลง ประกอบกับ สภาพอากาศมีความปวนแปรในบางฤดูกาล อีกทั้งรัฐระบายข้าวในสตอกออกหมดแล้ว ทำให้ลดแรงกดดันด้านราคา ทั้งนี้ได้เร่งทำการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี กับหลายประเทศ เช่น อิรัก อิหร่าน และอินโดนีเซียเพิ่มจากบังกลาเทศและจีน อีกหลายแสนตันในปีนี้ พร้อมทั้งมีแผนที่จะเจาะตลาดข้าวในตลาดต่างประเทศทั้งตลาดหลักและตลาดรอง โดยผ่านกลไกการค้าแบบเข้าถึงกลุ่มโดยหลายชนิดข้าวไทยเป็นที่ต้องการของโลกอีกด้วย

ส่วนการค้าชายแดนปี 2560 แม้ภาพรวมการค้าชายแดนปีที่ผ่านมาจะไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมูลค่าการค้าชายแดนมากถึง 1.8 ล้านล้านบาท โดยทั้งปีทำได้เพียง 1.5-1.6 ล้านล้านบาท หากคิดเป็นมูลค่าถือเป็นอัตราการเติบโตตัวเลขถึง 2 หลัก โดยโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10-14. ดังนั้น ปี 2561 จะนำตัวเลขการค้าชายแดนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดเป้าหมายการค้าชายแดนปีนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นจริงมากขึ้น หากดูการค้าชายแดนทั้งผ่านแดนและการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญถือว่ามีอัตราการขยายตัวดีและต่อเนื่องตามการค้าของโลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้น ปีนี้มีแผนที่จะขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งกิจกรรมทางตรงและทางอ้อม