ต่างประเทศ

โอไอซีรับรองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงปาเลสไตน์

นอกจากนี้ ปฏิญญาดังกล่าวยังระบุว่า การที่สหรัฐตัดสินใจให้การรับรองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า สหรัฐ ได้ถอนตัวจากการมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง

องค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) จัดการประชุมฉุกเฉินที่อิสตันบูลของตุรกี เมื่อวานนี้  โดยที่ประชุมได้ออกปฏิญญาประกาศรับรองให้นครเยรูซาเลมฝั่งตะวันออกเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ และได้เชิญชวนให้ทุกประเทศให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งมีเยรูซาเลมฝั่งตะวันออกเป็นเมืองหลวง

ที่ประชุมยังได้ประณามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวรับรองอย่างเป็นทางการให้นครเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล โดยที่ประชุมระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นโมฆะ ขณะที่ท่าทีของสหรัฐ ถือเป็นการโจมตีต่อสิทธิของชาวปาเลสไตน์ และจงใจบ่อนทำลายความพยายามในการสร้างสันติภาพ และส่งเสริมการก่อการร้าย รวมทั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และสันติสุขระหว่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอิสราเอลและปาเลสไตน์ด้วยแนวทางแบบ 2 รัฐ โดยมีเยรูซาเลมตะวันออกเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐจะเผชิญกับผลลัพธ์ที่ตามมา หากไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ