เตรียมดึง 12 คนดังทำโฟกัสกรุ๊ปแผนปฏิรูปการเมือง

เตรียมดึง 12 คนดังทำโฟกัสกรุ๊ปแผนปฏิรูปการเมือง

เตรียมดึง 12 คนดังทำโฟกัสกรุ๊ปแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 13 ธ.ค.นี้

นายวันชัย สอนศิริ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในฐานะประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเปิดเผยว่า ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ เวลา 9.00 – 12.30 น. ที่ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง ฝั่งสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ  อนุกรรมการฯจะมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเก็บรับข้อเสนอนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะหรือโฟกัส กรุ๊ป จำนวน 12 คน จากภาคส่วนต่างๆเช่น นักการเมือง ,กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ,นักวิชาการ ,นักสันติวิธี ,องค์กรปกครองท้องถิ่น ,สื่อมวลชน ,องค์กรภาคประชาชน ฯลฯ ประกอบด้วย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ  ,นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.  ,นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ,พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ,นายไพบูลย์ นิติตะวัน ,นายสุริยะใส กตะศิลา ,นายสุภาพ คลี่ขจาย ,นายบุญเลิศ คชายุทธเดช  ,นายอภิวัฒน์ พลสยม ,นายสมคิด แก้วทิพย์  ,นายจินดา บุญจันทร์ และ นายบรรจง นะแส 


ทั้งนี้มี 5 ประเด็นหลักที่จะรับฟังความเห็น คือ 1.การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม 2. การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 3. การสร้างความปรองดอง 4.การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและ 5.การปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเสนอความเห็น สามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะมาได้ที่ www.nesdb.go.th ทางกรรมการปฏิรูปฯด้านการเมืองยินดีรับฟังทุกความเห็น