บุกทำเนียบฯ จี้ปฏิรูปประกันสังคม โวยรัฐค้างสมทบ56,000ล้าน

บุกทำเนียบฯ จี้ปฏิรูปประกันสังคม โวยรัฐค้างสมทบ56,000ล้าน
20 พฤศจิกายน 2560
5,818

แกนนำแรงงานไทย บุกทำเนียบฯ จี้รัฐบาล8ข้อปฏิรูปประกันสังคม โวยรัฐค้างจ่ายเงินสมทบ56,000ล้าน

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อทวงถามถึงกรณีการปฏิรูประบบประกันสังคม ที่ได้รวบรวมประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้แรงงาน บรรจุเป็นข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาล เพื่อปรับปรุงแก้ไขยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน คณะกรรมการ คสรท. กล่าวว่า แม้มีการเรียกร้องให้ปรับปรุง แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิได้ดำเนินการหรือสนใจใดๆ ต่อข้อเรียกร้องจากความต้องการของผู้ประกันตน แต่กลับทำในสิ่งที่ผู้ประกันตนไม่เห็นด้วย เมื่อผู้ประกันตนท้วงติงไปก็มีการประวิงเวลา พยายามหาความชอบธรรมให้ตนเองด้วยการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น แต่กลับไม่เปิดกว้างให้ผู้ประกันตน ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม

นายสาวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ทาง คสรม. จึงมีคำถามต่อรัฐบาลดังนี้ 1.ทำไมรัฐจึงไม่ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 2.ทำไมรัฐไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในสัดส่วนที่เท่ากัน ระหว่างรัฐ นายจ้าง ลูกจ้างตามหลักการของ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 3.ทำไมรัฐค้างจ่ายเงินสมทบกว่า 56,000 ล้านบาท และเมื่อไหร่จะจ่ายให้ครบจำนวน 4.ทำไมรัฐจึงไม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เท่ากับมาตรา 33

นายสาวิทย์ กล่าวต่ออีกว่า 5.ทำไมไม่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การคำนวณเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพใหม่ จากเดิม 20% ของฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็น 50% ของฐานเงินเดือนสุดท้าย 6.ทำไมรัฐไม่ประกาศใช้อนุบัญญัติทั้ง 17 ฉบับ ที่ออกตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2558 ทั้งที่ทุกฉบับดำเนินการแล้วเสร็จมานานแล้ว 7.ทำไมรัฐจึงไม่จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระโดยเร็ว และสองปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการปฏิรูประบบประกันสังคมให้ดีขึ้นเลย 8.ทำไมรัฐจึงไม่ขยายกรอบเวลาในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมและเงินทดแทนจนสิ้นสุดการรักษาตามคำวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลให้ความชัดเจนต่อคำถามดังกล่าว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน ผู้จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง