สนช. ผ่านร่างพรบ.หนี้สาธารณะ

สนช. ผ่านร่างพรบ.หนี้สาธารณะ

สนช. ผ่านร่างพรบ.หนี้สาธารณะ กำหนดนิยาม หนี้สาธารณะใหม่ ไม่รวมหนี้ธปท.-รัฐวิสาหกิจที่ก.คลังไม่ได้ค้ำประกัน และพร้อมกำหนดการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศเพิ่ม