รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (10 ต.ค.60)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (10 ต.ค.60)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)