ประกาศราคาแร่ (10 ต.ค.60)

ประกาศราคาแร่ (10 ต.ค.60)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)