ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (10 ต.ค. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (10 ต.ค. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)