น้ำท่วมจ.เลยรอบ 3 ดับแล้ว 2 ศพ

น้ำท่วมจ.เลยรอบ 3 ดับแล้ว 2 ศพ

น้ำท่วมจ.เลยรอบ 3 เสียชีวิต 2 เจ็บ 1 ปภ.เผยชาวบ้าน เดือดร้อนกว่า 1,500 หลังคาเรือน