4 เดือนตอบ 4 คำถามนายกฯรวม1ล้านคน

4 เดือนตอบ 4 คำถามนายกฯรวม1ล้านคน

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เผย 4 เดือนประชาชนตอบ 4 คำถามนายกรัฐมนตรีรวม 1,004,204 คน

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้เผยแพร่ยอดสรุปประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็นต่อ 4 ข้อคำถามของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั่วประเทศ จำนวน 79 หน่วย มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. – 26 ก.ย. จำนวนทั้งสิ้น 1,004,204 คน โดยจังหวัดที่มีประชาชนเดินทางมาแสดงความเห็นมากที่สุด 3 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.-15 ก.ย. ได้แก่ จ.ขอนแก่น 94,179 คน จ.นครราชสีมา 81,331 คน และ จ.กาฬสินธุ์ 68,569 คน

ส่วนจังหวัดที่มีประชาชนเดินทางมาแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จ.สมุทรสาคร 408 คน จ.เพชรบุรี 667 คน และ จ.สมุทรสงคราม 829 คน ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 52 คน