กล (ไม่) ลวง ป่วนประกัน

กล (ไม่) ลวง ป่วนประกัน

โลกนี้อยู่ยากส์…ความจริงอีกด้านของเรื่องประกันภัย ที่สะท้อนกลลวงเพื่อหวังเงินสินไหม