คสช. ย้ำ กกล.รส. จัดระเบียบสังคมต่อเนื่อง

คสช. ย้ำ กกล.รส. จัดระเบียบสังคมต่อเนื่อง
11 กันยายน 2560
1,670

"คสช." ย้ำ "กกล.รส." จัดระเบียบสังคมต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคม

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยผลการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังคงจัดการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ โดยในวันนี้ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน ได้กล่าวถึงงานที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) เข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดระเบียบรถบริการสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว, การแก้ไขปัญหารุกล้ำพื้นที่สาธารณะคลองลาดพร้าว ชุมชนป้อมมหากาฬ, การเร่งกำจัดผักตบชวา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และสนับสนุนการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความสำคัญเพราะช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ได้กำชับให้คงระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน กำกับดูแลไม่ให้มีการแสวงประโยชน์ในทางมิชอบ เพื่อให้งานจัดระเบียบสังคมในลักษณะดังกล่าวเกิดความมั่นคงในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูฝนนี้การเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย หรือการป้องกันและรับมือกับปริมาณน้ำจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วเข้าคลี่คลายสถานการณ์ ขอให้ทุกส่วนร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง