เศรษฐกิจ

นบข.ไฟเขียวโครงการชะลอเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 60/61

"นบข." ไฟเขียวโครงการชะลอเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 60/61 วงเงิน 7.3 หมื่นลบ. เพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด พร้อมรักษาระดับราคาข้าวเปลือก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการเก็บข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 60/61 วงเงินทั้งหมด 7.3 หมื่นล้านบาท เพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด และระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ โดยแบ่งเป็นการจ่ายขาด 5.2 หมื่นล้านบาท และ วงเงินสินเชื่อ 2.1 หมื่นล้านบาท และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้ดำเนินการ ในช่วง 1 พ.ย.60-28 ก.พ.61 ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในเร็วๆ นี้

"เงินที่จ่ายขาดอยู่ที่ประมาณ 4 พันล้านบาท ในส่วนค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวประมาณ 48,000 ล้านบาท เป็นการจ่ายขาดให้กับ 3.7 ล้านครัวเรือน เพื่อดึงข้าวออกจากตลาดตั้งเป้าไว้ 2 ล้านตัน" นางนันทวัลย์ กล่าว

ขณะที่วงเงินสินเชื่อใช้หลักเกณฑ์คือต่อตันละ 90% ของราคาตลาดของราคาข้าวแต่ละชนิด ซึ่ง นบข.ได้กำหนดอัตราสินเชื่อข้าวประเภทต่างๆ ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น 15% อัตราสินเชื่อตันละ 10,800 บาท, ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,800 บาท, ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท และ ข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ 8,500 บาท นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือค่าเก็บยุ้งฉางอีกตันละ 1.5 พันบาท และค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1.2 พันบาท ไม่เกินครัวเรือนละ 1.2 หมื่นบาท ซึ่งจะทำให้ชาวนาได้รับถึงตันละ 1.53 หมื่นบาท สำหรับข้าวหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียว, ตันละ 1.11 หมื่นบาท สำหรับข้าวเปลือกเจ้า และ ตันละ 1.2 หมื่นบาท สำหรับข้าวเปลือกปทุมธานี