เศรษฐกิจ

เผยส่งออกข้าว 7 เดือนแรก 6.37 ล้านตัน

"รมว.พาณิชย์" เผยยอดส่งออกข้าว 7 เดือนแรกอยู่ที่ 6.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.67% มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้เป็นไปตามเป้าที่ 10 ล้านตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ว่า ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 6.37 ล้านตัน มูลค่า 94,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณส่งออกข้าว 5.46 ล้านตัน มูลค่า 86,155 ล้านบาท หรือด้านปริมาณร้อยละ 16.67 และด้านมูลค่าร้อยละ 9.68 ตามลำดับ โดยข้าวที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับ 1 คือ ข้าวขาว (ร้อยละ 48) รองลงมาได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย (ร้อยละ 22) และ ข้าวนึ่ง (ร้อยละ 22)

สำหรับสถานการณ์ภาพรวมการส่งออกข้าวในครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีตามปริมาณความต้องการข้าวในตลาดหลักที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะผลผลิตข้าวในหลายประเทศเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วม เช่น บังคลาเทศและศรีลังกา สำหรับตลาดแอฟริกา พบว่าสภาพเศรษฐกิจ มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นส่งผลให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ อิรัก อิหร่าน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้หยุดการนำเข้าข้าวจากไทย ก็เริ่มกลับมานำเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ทำให้มั่นใจว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 ล้านตัน