'บิ๊กตู่'ชี้'ประเทศไทย'เหมือนนักกีฬากำลังป่วย!!

'บิ๊กตู่'ชี้'ประเทศไทย'เหมือนนักกีฬากำลังป่วย!!

"บิ๊กตู่" เปรียบ "ประเทศไทย" เหมือนนักกีฬาป่วย เร่งแก้ความเหลื่อมล้ำหวังให้ไทยพร้อมกลับเข้าสู่สนามการแข่งขัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวผ่านรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า ตนอยากชี้ให้เห็นบทพิสูจน์เรื่องความเพียรกับ ความสำเร็จได้แก่การก้าวมาสู่จุดสูงสุดของนักกอล์ฟหญิงมือ 1 ของโลก โปรเม เอรียาจุฑานุกาล ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกความสำเร็จนั้นต้องได้มาด้วยความเพียร

นายกฯ กล่าวว่า ตนอยากให้เราทุกคนลองมองในเชิงเปรียบเทียบดูว่า ถ้าเปรียบประเทศชาติเป็นเหมือนนักกีฬาภายในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแล้วเราจะร่วมกันนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จบ้างได้อย่างไร ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีปัญหาอะไรบ้างที่รอการแก้ไข เราต้องปฏิรูปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ลงทุนอะไรกันบ้างเพื่อวางรากฐานในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราจะมียุทธศาสตร์อย่างไรที่จะพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ได้โดยเร็ว

"ส่วนตัวผมแล้วนั้นเห็นว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยเปรียบเสมือนนักกีฬาป่วยที่ต้องการการรักษาตามอาการ 3 ประการ 1.ป่วยกาย เช่นโครงสร้างระบบราชการที่อาจจะยังไม่สามารถให้การบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ได้ทั้งยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ยังคงหลงเหลือ หลับหูหลับตาอยู่ รัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ ผิดจากห้วงที่ผ่านมามากเราต้องแก้ทั้งผู้ให้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า 2.ป่วยใจ ได้แก่ ความขัดแย้ง แตกแยกไม่ปรองดองกันของคนภายในประเทศ ทำให้เราไม่มีความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมทั้งขาดการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จึงขาดแรงผลักดัน ขับเคลื่อนประเทศและ 3. ป่วยความคิดคือความไม่เข้าใจหลักการหรือสำคัญผิดทั้งในเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ สิทธิ หน้าที่พลเมือง เป็นต้น เราขาดฐานคิดที่เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุมีผลประเด็นสำคัญก็คือทุกคนที่มีปัญหาทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีรายได้น้อยมีความยากจน อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเขา เราต้องเข้าใจเขาทำยังไงรายได้ที่เขาไม่เพียงพอ ถ้าเราบังคับอย่างเดียวก็ไปไม่ได้เราต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ เราต้องลดความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ให้ได้ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลงเอง

นายกฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลและ คสช. ได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและบูรณาการท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางความไม่เห็นชอบ หลายอย่างเราคิดแบบเดิมมานาน วันนี้ต้องแก้ไข ทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีการเตรียมการปฏิรูปประเทศ รวมความไปถึงการสร้างความปรองดองไปพร้อมกันเพื่อให้ประเทศกลับเข้าสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กลับมาเป็น นักกีฬาที่มีความพร้อมในทุกสนามการแข่งขัน