เสนอ 'ประวิตร' 19มิย. กรณีร่างสัญญาประชาคม

เสนอ 'ประวิตร' 19มิย. กรณีร่างสัญญาประชาคม

กองทัพบก เผย "ร่างสัญญาประชาคม" เสร็จแล้ว เสนอ "รองนายกฯ" จันทร์19มิ.ย.นี้พร้อมเปิดเวทีชี้แจงประชาชน4ภูมิภาค

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะอนุกรรมการชุดที่ 3 ) เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งสุดท้ายโดยการประชุมในวันนี้ได้ข้อยุติใน 2 เรื่อง คือ ร่างสัญญาประชาคม และแนวทางการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงประชาชน

โดยร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองตามขั้นตอนอย่างรอบด้าน พร้อมที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองพิจารณาใน 19 มิถุนายน 2560 นี้ สำหรับสาระสำคัญในร่างสัญญาประชาคมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ บทนำ, ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และบทสรุป

สำหรับแนวทางการจัดเวทีสาธารณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่างสัญญาประชาคมและข้อมูลข้อคิดเห็นร่วมที่ได้จากประชาชน รวมถึงหลักการทำงานของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในสาระสำคัญ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือตามบริบทในสัญญาประชาคมต่อไป ทั้งนี้การชี้แจงผ่านเวทีสาธารณะดังกล่าวจะดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ใน 4 จังหวัดได้แก่ กทม.นครราชสีมา พิษณุโลก และ นครศรีธรรมราช

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งสุดท้ายนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ระบุว่าการทำงานจนได้ข้อยุติและได้ร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการทุกฝ่าย และเป็นการทำงานภายใต้ความคาดหวังของสังคม สำหรับร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้เกิดขึ้นจากการกลั่นกรองข้อมูลที่มาจากความคิดเห็นของประชาชน และความคิดเห็นของพรรค กลุ่มการเมือง ทั้งสิ้นโดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่ดี ที่ต้องการสร้างให้เกิดความสามัคคีปรองดองอย่างแท้จริง ทั้งนี้หวังว่าสัญญาประชาคมฉบับนี้จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากคนไทยทุกคน