เริ่มแล้ว! แข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่13

เริ่มแล้ว! แข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่13
13 มิถุนายน 2560
3,469

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 เริ่มต้นขึ้นแล้วที่คณะ ICT ม.มหิดล

เปิดฉากขึ้นแล้ว กับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนไทยหัวใจคอมพิวเตอร์ เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับนานาชาติในลำดับต่อไป โดยพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

ในส่วนของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นอกจากจะมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้ว ยังมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในส่วนของคณะ ICT ได้รับผิดชอบในส่วนของสถานที่จัดการแข่งขัน เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค การออกโจทย์ข้อสอบ ระบบตรวจข้อสอบ รวมถึงการจัดเลี้ยง และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 รวมทั้งการประกาศผลการแข่งขัน ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล เผยว่า ทางคณะฯ มีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขัน โดยทางคณะฯ ได้จัดตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจขึ้น เพื่อทำงานร่วมกับทีมงานจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้การแข่งขันในครั้งนี้ออกมาเรียบร้อย สมบูรณ์ และน่าประทับใจที่สุด สำหรับคณะครูและนักเรียนจากทั้ง 13 ศูนย์ ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน

“คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพและผลิตบุคลากรด้าน IT และคอมพิวเตอร์ ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ทางคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสตร์ด้าน IT เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Skills แก่เยาวชน เพื่อเติบโตไปเป็นเยาวชนกลุ่ม Talents หรือผู้นำของชาติด้าน Digital Technology จึงได้เข้าร่วมและส่งเสริมการจัดการแข่งขันนี้อย่างเต็มที่

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตร ICT นานาชาติที่โดดเด่นทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ผลิตบุคลากรชั้นนำด้าน IT ปีละกว่า 200 คน อีกทั้ง คณะ ICT ม.มหิดล ได้จัดกิจกรรมด้าน IT ในระดับชาติ และนานาชาติ มาหลายกิจกรรมทุกปี เช่น การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM ICPC งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICT-ISPC และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Science in Action: Toward Thailand 4.0 ร่วมกับการแข่งขัน MUICT-DataHack ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีนักเรียนและนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ได้มาประลองความสามารถผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ด้าน Data Science และ Engineering
การจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ จึงเป็นกลไกหลักที่ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพเป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษาของคณะ ICT ม.มหิดล ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงาน และร่วมงานวิจัยในต่างประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้นักศึกษาและบัณฑิตของคณะ ICT ม.มหิดล เป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัทชั้นนำต่างๆ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง