เศรษฐกิจ

'ปลัดพาณิชย์'ถกโรงสีเตรียมแผนดูแลราคาข้าวฤดูใหม่

"ปลัดพาณิชย์" ถกสมาคมโรงสีเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ปีการผลิต 2560/61 ก่อนผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือน ต.ค.นี้

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับตัวแทนสมาคมโรงสี และตัวแทนผู้ประกอบการโรงสีจากทั่วประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าว เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการปีการผลิต 2560/2561 และเพื่อเป็นการเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ปีการผลิต 2560/61 ที่เริ่มทยอยเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นผลผลิตปีนี้น่าจะดีตามปริมาณฝนเพิ่มขึ้นขณะนี้ แต่ยังต้องติดตามข้อมูลผลผลิตกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้วางมาตรการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับแนวโน้มราคาที่น่าจะดีขึ้น เพราะหลายประเทศได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ประกอบกับ มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ อาทิ อิหร่านกลับมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าโครงการโรงสี 4.0 เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็น "โรงสี ติดดาว" ที่มีความทันสมัย มีการติดป้ายราคารับซื้อที่ชัดเจน และที่สำคัญมีธรรมาภิบาล ให้ความเป็นธรรมกับเกษตร ซึ่งขณะนี้มีโรงสีที่ได้รับการติดดาวแล้วกว่า 100 แห่ง จาก 1,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ โรงสียังให้ความร่วมมือติดป้ายแสดงราคารับซื้อที่ชัดเจน พร้อมอำนวยความสะดวก ทางด้านอุปกรณ์ ทั้งเครื่องชั่ง และเครื่องวัดความชื้น ไปติดตั้งไว้ตามสหกรณ์ หรือศูนย์กลางของแต่ละชุมชน หรือสามารถนำข้าวมาตรวจสอบปริมาณ และความชื้นที่โรงสีนั้น ๆ ได้ ก่อนนำไปขาย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้ราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนข้าวจะออก 2 เดือน