เศรษฐกิจ

'พาณิชย์'เฮ! หลายปท.สนใจสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น

"พาณิชย์"เฮ!! หลายประเทศสนใจสั่งซื้อข้าวไทย เชื่อช่วยดันราคาให้สูงขึ้น พร้อมเปิดประมูลข้าวที่ไม่ใช่เพื่อบริโภคล็อต 2 ปริมาณ 2.2 ล้านตัน

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบออกประกาศเปิดประมูลจำหน่ายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 2.20 ล้านตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการ นบข.เห็นชอบ ซึ่งคณะทำงานฯ ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสตอกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (TOR) ที่ยังคงสาระสำคัญและเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา

สำหรับข้าวที่นำมาเปิดประมูล 2.20 ล้านตัน จำนวน 167 คลัง ใน 30 จังหวัด เป็นคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 117 คลัง ปริมาณ 1.596 ล้านตัน และเป็นคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 50 คลัง ปริมาณ 0.607 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าว 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และ ปลายข้าว A1

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติผู้เสนอซื้อเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มิใช่เพื่อการบริโภคของคนและได้มีการชี้แจงให้กับผู้ที่สนใจแล้ววันนี้ ทางกรมฯ เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอซื้อ โดยวันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า และวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ และวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ตั้งแต่ เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ยื่นซองเสนอซื้อ และตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน และสื่อมวลชน ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 2/2560 เพิ่มที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

อย่างก็ตาม นบข.ยังอนุมัติขายข้าวเป็นการทั่วไป ล็อต 2 ที่เปิดประมูลเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม กว่า 1.8 ล้านตัน มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 24 ราย ใน 182 คลัง ปริมาณ 1.66 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของประมาณล็อตนี้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 16,557 ล้านบาท ทำให้ปริมาณข้าวคงเหลือในกลุ่ม 1 เพียงกว่า 160,000 ตันเท่านั้น และเดือนกรกฎาคมจะนำข้าวกลุ่ม 3 ไม่ใช่เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมที่คงเหลืออีก 500,000 ตันมาเปิดประมูลรอบ 2 ก็จะทำให้ข้าวทั้ง 3 กลุ่มสามารถเปิดประมูลรอบ 2 ครบหมดแล้ว โดยจะนำเสนอที่ประชุม นบข.ปลายเดือนกรกฎาคมก่อนว่าจะดำเนินการข้าวที่เหลือแต่ละกลุ่มที่คาดว่าร่วมกันกว่า 1 ล้านตันเท่านั้นจะเปิดประมูลเพิ่มกันอย่างไร

นอกจากนี้ ทางกรมฯ ประเมินภาพรวมข้าวในตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้น การเสนอราคาซื้อข้าวในสตอกรัฐน่าจะได้ราคาดีเช่นกัน โดยข้าวหอมมะลิเฉลี่ยอยู่ที่ 715 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 438 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยการระบายข้าวนับตั้งแต่รัฐบาล คสช.ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมถึงปัจจุบันสามารถระบายไปแล้วทั้งสิ้น 13.89 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 130,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดการส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สามารถส่งออกข้าวแล้วทั้งสิ้น 5.09 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,172 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.39

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีข่าวดีหลายประเทศสนใจสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอิรักสนใจข้าวไทยหลายแสนตันอยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะซื้อจากเอกชนหรือซื้อจากรัฐบาลต่อรัฐบาล รวมถึงบังกลาเทศก็สนใจข้าวจากไทย และเร็ว ๆ นี้ทางฟิลิปปินส์จะประกาศให้ประเทศใดสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวได้กว่า 250,000 ตัน คาดว่าน่าจะประกาศได้สัปดาห์นี้ ดังนั้น จึงเห็นว่าโอกาสที่ราคาข้าวหลังจากนี้ไปอยู่ในช่วงปรับตัวสูงขึ้น