เศรษฐกิจ

เตรียมเสนอ'นบข.'อนุมัติขายข้าวเสื่อม 1.03 ล้านตัน

"คณะอนุกรรมการระบายข้าว" ไฟเขียวขายข้าวสตอกรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ปริมาณ 1.03 ล้านตัน พร้อมเสนอ นบข.เห็นชอบต้นสัปดาห์หน้า

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว โดยมี น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจำหน่ายขายข้าวสตอกรัฐบาลประเภทเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน ที่มีเอกชนสนใจยื่นซองประมูลช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า ได้ข้อสรุปทั้งปริมาณและราคาเรียบร้อย แต่จะต้องนำเสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติขายวันที่ 22 พ.ค.นี้ และคาดว่าเมื่อเห็นชอบแล้วน่าจะเปิดเผยทั้งปริมาณและราคาที่ชัดเจนสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ วันที่ 22 พ.ค.นี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติการประมูลข้าวสารในสตอกของรัฐเป็นการทั่วไป หรือ ข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค ครั้งที่ 2 ปี 2560 ที่เหลือทั้งหมด ปริมาณ 1.82 ล้านตัน จำนวน 210 คลัง ใน 38 จังหวัด ประกอบด้วย ข้าว 16 ชนิด ส่วนใหญ่เป็น ข้าวหอมมะลิ กว่าร้อยละ 70 ที่เหลือเป็นข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี และข้าวขาว 10% เป็นต้น โดยคุณสมบัติผู้เสนอซื้อยังคงเดิม เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลรัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าข้าว หรือสินค้าเกษตร และให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 24 พฤษภาคมและจะเปิดซองทันทีวันเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นจะพิจารณาปริมาณสตอกข้าวแต่ละกลุ่มที่มีอยู่ 3 กลุ่ม ว่ายังคงเหลือจริงมากน้อยแค่ไหน เช่น ข้าวประเภทเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน ที่อนุมัติขายแต่เหลือบางส่วนก็จะนำมาเปิดขายรอบ 2 เพิ่ม และเมื่อข้าวกลุ่มไหนนำมาเปิดขายรอบ 2 แล้วยังเหลืออีกก็อาจจะพิจารณานำข้าวแต่ละกลุ่มมารวมเปิดในรอบ 3 ก็เป็นได้ ซึ่งแต่ละรอบแม้จะมีการเสนอราคาซื้อต่ำ แต่การพิจารณาจะเน้นผู้ที่ให้ราคาสูงสุดกับภาครัฐเป็นหลักและยังเชื่อว่าราคาข้าวในตลาดช่วงนี้เริ่มขาขึ้น ดังนั้น จึงคิดว่าการประมูลข้าวสตอกรัฐ 1.8 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค ครั้งที่ 2 ปี 2560 จะได้รับความสนใจจากภาคเอกชนและได้ราคาดี โดยข้าวเก่าล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายหมดแล้วหมดเลย และวันที่ 12 มิถุนายนนี้จะมีการประชุม นบข. ทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการรายงานสรุปผลการประมูลข้าวแต่ละกลุ่มให้ที่ประชุมทราบและหน่วยงานอื่น ๆ จะมีการนำเสนอแนวทางรับมือผลผลิตข้าวทั้งนาปรังและนาปีต่อไป