เศรษฐกิจ

มั่นใจระบายข้าวค้างสต๊อกกว่า17.7ล้านตันหมดในปีนี้

"กระทรวงพาณิชย์" มั่นใจระบายข้าวค้างสต๊อกทั้ง 17.7 ล้านตันได้หมดในปีนี้ ย้ำต้องเร่งระบายให้หมด เหตุต้องแบกภาระดูแลสูงถึงวันละ 17 ล้านบาท

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศชี้แจงเงื่อนไขประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1 ปี 2560 กว่า 1.03 ล้านตัน ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ โดยเปิดให้เข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า ซึ่งเป็นข้าวทั้งหมด 16 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% และข้าวขาว 10% เป็นต้น 157 คลัง ใน 34 จังหวัด ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายนนี้ และจะเปิดให้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติวันที่ 26 เมษายนนี้ ก่อนจะให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 28 เมษายนนี้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลนำข้าวในสต๊อกรัฐออกมาประกาศระบายทั้งหมดรวมกว่า 17.7 ล้านตัน ตั้งแต่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งยังเหลือบางส่วนระบายไม่หมดจากการเปิดประมูลล็อตที่ผ่านมา แต่ปริมาณที่อนุมัติระบายไปแล้ว 12.7 ล้านตัน แยกเป็นของ คสช. 11.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 110,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเกือบ 1 ล้านตัน เป็นข้าวที่ต้องส่งมอบตามสัญญาเดิมของรัฐบาลก่อน ทำให้ปัจจุบันข้าวสารในสต๊อกรัฐเหลือประมาณ 5 ล้านตัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภคประมาณ 1.72 ล้านตัน ข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน อีกประมาณ 2.15 ล้านตัน และกลุ่มสุดท้ายที่นำออกมาประมูลครั้งนี้อีกกว่า 1 ล้านตัน

ทั้งนี้ เชื่อว่าหากระบายทั้งหมดน่าจะมีเม็ดเงินกลับมามากกว่า 150,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะขาดทุนมากกว่า 150,000 ล้านบาท โดยคิดจากราคาขายเฉลี่ยตันละ 11,000 บาท เมื่อเทียบกับราคารับจำนำที่แปรสภาพเป็นข้าวสารแล้วตันละ 24,000 บาท สำหรับการประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนครั้งที่ผ่านมา ราคาขายตันละ 5,000 บาท ทำให้ขาดทุนประมาณตันละ 19,000 บาท รวมแล้วขาดทุนกว่า 30,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ารัฐบาลต้องเร่งระบายข้าว เนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการดูแลรักษาสูงวันละ 17 ล้านบาท ยอมรับว่าการระบายแต่ละครั้งจะประสบปัญหาขาดทุน แต่จะพิจารณาเฉพาะราคาอย่างเดียวไม่ได้จะต้องคำนึงถึงภาระการจัดเก็บ ต้นทุนบริหารจัดการว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากข้าวส่วนใหญ่เก็บเกินกว่า 5 ปี รวมทั้งราคารับจำนำข้าวสูง ขณะที่ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปีนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมาส่งออกแล้วกว่า 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 51,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งยังมั่นใจว่าทั้งปีไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตันตามเป้าหมาย