เศรษฐกิจ

นบข.ไฟเขียวขายข้าวในสต็อกรัฐล็อตแรก 1.62 ล้านตัน

"นบข." เห็นชอบขายข้าวในสต็อกของรัฐที่ไม่ใช่การบริโภคของคนล็อตแรก 1.62 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 7,929.58 ล้านบาท

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าภายหลังจากที่คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกรัฐได้ออกประกาศให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐที่เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 15 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 2.07 ล้านตัน ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวและประธานกรรมการ นบข. ได้พิจารณาผลการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าวแล้ว ตกลงขายให้กับผู้เสนอซื้อสูงสุด จำนวน 13 ราย ใน 125 คลัง ปริมาณ 1.62 ล้านตัน (ร้อยละ 44.32 ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล) มูลค่าเสนอซื้อ 7,929.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตกลงขายให้ผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดที่เหมาะสมกับสภาพข้าวโดยคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการเก็บรักษาข้าว และผลกระทบต่อตลาดข้าวและธัญพืชอื่นๆ ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวกับองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ภายใน 15 วันทำการแล้ว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ประธานกรรมการ นบข. ได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน ตามแผนการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐที่คณะกรรมการ นบข. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

สำหรับข้าวสารในสต็อกของรัฐที่นำออกมาจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ในครั้งนี้ เป็นข้าว 16 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1.037 ล้านตัน จำนวน 157 คลัง ใน 34 จังหวัด โดยคณะกรรมการ นบข. ให้ความสำคัญกับการจัดระบบมาตรการการตรวจสอบ การกำกับดูแล และการติดตามการนำข้าวดังกล่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันข้าวรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติ

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และได้มีกำหนดจะเชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกประกาศประมูล (TOR) ดังกล่าวนี้ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th