ทีวีดิจิทัล ยื่นขอขยายจ่ายไลเซ่นส์ 11 ช่อง

ทีวีดิจิทัล ยื่นขอขยายจ่ายไลเซ่นส์ 11 ช่อง

กสทช.เผยมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ยื่นขอขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตาม ม.44 แล้ว 11 ช่อง พร้อมขอสนับสนุนค่า Must Carry ผ่านดาวเทียมไปแล้ว 9 ช่อง ระบุยื่นขอขยายระยะเวลาได้ถึงวันที่ 22 พ.ค.นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ขณะนี้มีผู้มายื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ออกไปแล้ว 11 ช่อง ได้แก่ 1.ช่อง NEW TV ของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด 2.ช่อง Nation ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด 3.ช่อง NOW ของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด 4.ช่อง Bright TV ของบริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด 5.ช่อง MCOT HD และ6.ช่อง MCOT Family ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 7.ช่อง MONO 29 ของบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด 8.ช่อง VOICE TV ของบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด 9.ช่องไทยรัฐ TV ของบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาส์ท จำกัด10.ช่อง PPTV HD ของบริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด และ 11.ช่อง 8 ของบริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด สำนักงาน กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว และมีผู้มาขอยื่นเพิ่มอีก 1 ช่อง อยู่ระหว่างการพิจารณา

ส่วนเรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม (Must Carry) ขณะนี้ ได้มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลมาขอยื่นรับการสนับสนุน เอาใบเสร็จมายื่นแล้ว      9 ช่อง ซึ่งจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2559 ถึงเดือน ก.พ. 2560

โดยช่องที่มายื่นได้แก่ 1.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วงเงิน 2,777,706.70 บาท 2.บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด วงเงิน 2,702,380.96 บาท 3.บริษัท สปริงนิวส์   เทเลวิชั่น จำกัด วงเงิน 2,844,611.80 บาท 4.บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด วงเงิน 2,856,901.69 บาท 5.บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด วงเงิน 2,847,615.93 บาท 6.บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด วงเงิน 2,604,608.34 บาท 7.บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด วงเงิน 2,844,655.36 บาท 8.บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาส์ท จำกัด วงเงิน 2,856,901.69 บาท และ 9.บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด วงเงิน 2,571,211.80 บาท

“สำหรับช่องที่เหลือที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 23 พ.ค. 2560 ยังสามารถยื่นหนังสือแจ้งความจำนงมาที่สำนักงาน กสทช. ได้จนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2560 ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวตาม ม.44 ได้

"ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนค่า Must Carry ให้รีบยื่นขอรับการสนับสนุนเข้ามา เพื่อจะได้นำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาเนื้อหารายการให้ดียิ่งขึ้น” นายฐากร กล่าว