แก้กม.เมาแล้วขับ! พบแอลกอฮอล์เกิน 20 มก.ถือว่าเมา

แก้กม.เมาแล้วขับ! พบแอลกอฮอล์เกิน 20 มก.ถือว่าเมา
28 มีนาคม 2560
8,400

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแก้กฎหมายเมาแล้วขับ ระบุอายุไม่ถึง 20 ปีพบปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมถือว่าเมาสุรา

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สนช.) เสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 ในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในเรื่องเมาแล้วขับ การขับรถเร็วเกินกำหนด และอื่นๆ

โดยวันนี้ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ให้ถือว่าผู้ขับขี่นั้นเมาสุรา จากเดิมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถือว่าเมาสุรา โดยสิ่งที่แก้ไขมีรายละเอียดใหม่ดังนี้ ผู้ขับขี่ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุราเช่นกัน

ส่วนบุคคลอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ยังคงใช้กฎข้อบังคับตามหลักเกณฑ์เดิม คือ ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถือว่าเมาสุรา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง