โรงเรียนร่วมหน่วยงานรัฐ ดูแลเงิน 'น้องคิว' แนะทำบัญชี1.6ล้าน

โรงเรียนร่วมหน่วยงานรัฐ ดูแลเงิน 'น้องคิว' แนะทำบัญชี1.6ล้าน

ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม ร่วมหลายภาคส่วน วางแผนการใช้จ่ายเงินบริจาคช่วย "น้องคิว" พร้อมแนะทำบัญชีค่าใช้จ่ายเงิน1.6ล้าน และใช้เงินอย่างประหยัด

ความคืบหน้า กรณีที่นายอธิวัฒน์ วิทย์พิชิตชัย สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม กระทั่งมีผู้ใจบุญบริจาคช่วยเหลือค่าเทอม มากถึง 1 ล้าน 6 แสนบาท และน้องคิว ได้ประกาศปิดรับบริจาคไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60 นักสังคมสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตัวแทนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม พร้อมนางจันทร์จิรา เกียรตินอก ป้า และนายอธิวัฒน์ หารือวางแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ผู้มีใจบุญบริจาคช่วยเหลือ

เบื้องต้นคำนวณค่าใช้จ่าย มี ค่าเทอมๆ ละ 40,000 บาท ปีละ 2 เทอม เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงินประมาณ 320,000 บาท ค่าหอพักเดือนละ 2,000 บาท 48 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท ค่ากินอยู่ระหว่างเรียน เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท 48 เดือน เป็นเงิน 480,000 บาท นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าเครื่องแบบ ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงค่ากิจกรรมต่างๆ คาดว่าเงินที่ได้รับบริจาคช่วยเหลือ จะเพียงพอต่อการศึกษาจนจบได้อย่างแน่นอน

นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กล่าวว่า ได้แนะนำให้นายอธิวัฒน์ จัดทำบัญชีการใช้จ่ายเงิน เมื่อสิ้นปีให้รายงานการใช้จ่ายเงินมาให้ทางจังหวัด เทศบาล หรือทางโรงเรียนได้รับทราบ เพื่อจะได้แจ้งให้ทางผู้บริจาคได้รับทราบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหาร และครูในโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องคิวศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยม ก็ได้ร่วมสมทบมอบทุนการศึกษาให้กับน้องคิวด้วยจำนวน 20,000 บาท

ขณะที่นายอธิวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ใจบุญ มีจิตเมตตาทุกคน ที่ได้ช่วยเหลือสานฝันให้กับตนเองได้ศึกษาต่อตามความฝันและคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ก่อนเสียชีวิต พร้อมสัญญาว่าตั้งใจเรียนและใช้จ่ายเงินทุกบาทที่ผู้มีจิตเมตตาบริจาคในการศึกษาเล่าเรียนให้เกิดประโยชน์และเมื่อศึกษาจบแล้วก็จะกลับมาช่วยเหลือสังคม