จุฬาฯ Expo เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมแจ้งเกิด

จุฬาฯ Expo เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมแจ้งเกิด

จุฬาฯ ครบรอบ 100 ปีจัดกิจกรรมเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อสังคมกว่า 200 ชิ้น หวังสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่มาร่วมชมงาน

ตู้รีฟัน เครื่องรับซื้อขยะอัตโนมัติ , ถุงลอกเท้า ,เสื้อคลายเครียด , แว่นตาโพลาไรซ์ ปรับความเข้มแสง 4 นวัตกรรมไฮไลต์ในงานจุฬาฯ เอ็กซ์โป 2017 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ นิสิต แก่ผู้สนใจนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่เข้ามาร่วมงาน

: รีแบรนด์ขยายกลุ่มผู้ร่วมงาน
                นายชนม์ฯปิติ พรรุ่งโรจน์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานการจัดงาน กล่าวถึงแนวคิดของการจัดงานครั้งนี้ว่าจุฬาฯ Expo 2017 เป็นการรีแบรนด์ดิ้งงานจุฬาฯวิชาการเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นจากเดิมงานจุฬาฯวิชาการ จัดทุกๆ 3 ปีครั้งเพื่อให้เด็กมัธยมเข้ามาดูว่าตนเองอยากจะเรียนอะไร เข้าสาขาไหน สาขานี้สอนอะไร ส่วนคณะก็จะจัด ส่วนกลางก็จะจัดรวมกันเป็น 5 เมือง แบ่งเมืองมนุษศาสตร์ เมืองสังคมศาสตร์ เมืองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เมืองวิทยาศาสตร์สุขภาพและเมืองสหสาขา วิชา ซึ่งแต่ละเมืองถูกกำหนดว่า นิสิตที่อยู่คณะวิศวะ ต้องอยู่เมืองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้น
                 จากการระดมสมองแนวคิดการจุฬาฯ Expo 2017 คือการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคม และนวัตกรรมสมัยนี้ไม่ได้เกิดจากข้อมูลจากสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์กัน เช่น วิศวะจับมือกับแพทย์จะเกิดเป็นข้อกระดูกเทียม สะท้อนให้เห็นว่า มันเป็นการบูรณาการร่วมกัน ฉะนั้น แบ่งเมืองออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี( Smart City) ผลิตภัณฑ์ Gadget , เมืองนวัตกรรมด้านสุขภาพ(Health City) เป็นเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ และเมืองความคิดด้านมนุษย์และสังคม(Human City ) เพื่อให้ทุกสาขาวิชาสามารถอยู่ในทุกเมืองได้ ฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายจะกว้างขึ้น นอกเหนือจากนักเรียนที่ชื่นชอบการเรียนรู้จากนอกห้องเรียน ยังมีกลุ่มคนที่กำลังมองหาไอเดียใหม่จากผลงานวิจัยไปต่อยอดทางธุรกิจ และกลุ่มผู้ที่ชอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
              ยกตัวอย่าง ตู้รีฟัน เครื่องรับซื้อขยะอัตโนมัติ และคำนวณเงินตอบแทน เมื่อผู้บริโภคนำขวดพลาสติกหรือกระป๋องอลูมิเนียมใส่จนหมด สามารถเลือกได้ว่าจะบริจาคแลกคูปองแทนเงินสดหรือเก็บสะสมเป็นแต้ม ซึ่งช่วยแก้ปัญหาขยะและสร้างพฤติกรรมการแยกขยะของคนไทย ถุงลอกเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้สมุนไพรและสารฆ่าเชื้อจากธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานด้วยการลอกเซลล์ผิวหลังที่ตายออกไม่ทำให้เกิดบาดแผลและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อใช้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เสื้อคลายเครียด จากสมุนไพรธรรมชาติมาช่วยบำบัดโดยใช้หลักการประคบร้อนและกลิ่นช่วยให้ผ่อนคลาย แว่นตาโพลาไรซ์ ปรับความเข้มแสงที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ได้เพื่อปกป้องสายตาและเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น
              "นวัตกรรมเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างจากกว่า 200 ผลงานที่มานำเสนอภายในงาน จุฬาฯ Expo 2017 ที่มีความเป็นไปได้ในการต่อยอด ไม่รวมในงานครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจำนวนกว่า 1,000 ผลงาน " นายชนม์ฯปิติ กล่าว

:: สู่ศตวรรษที่2 คิดทำเพื่อสังคม
                 ผศ.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ได้รีแบรนด์ดิ้งงาน“จุฬาฯวิชาการ” มาเป็นงาน “จุฬาฯ Expo 2017 ” ซึ่ง จะจัดงานระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2560 แนวคิด “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” [email protected] toward greater innovation for society เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา นำเสนอต่อสาธารณชน รูปแบบในการจัดงาน จุฬาฯ Expo 2017 ภายใต้แนวคิดหลัก คือ นวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ซึ่ง ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ City of Innovation นิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมในสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งของคณาจารย์และนิสิต แบ่งออกเป็น 3 เมือง คือ Smart City , Health City และ Human City บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล
                กิจกรรม CU Talk การเสวนาภายใต้แนวคิด Inform , Inspire และ Innovative ณ หอประชุมจุฬาฯ นิทรรศการ จุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 และนวัตกรรมเพื่อสังคม ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพระเกี้ยว Art Gallery “ก้าวตามรัชกาลที่ 9 : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ” นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อวีดิทัศน์ ลานข้างอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจากประเทศต่างๆ การแสดงนวัตกรรมจากคณะต่างๆ ผู้สนใจร่วมงาน สามารถติดตามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : จุฬาฯ Expo 2017