ชาววานรนิวาสเตรียมบุกอำเภอ คัดค้านการสำรวจ 'โปรแตช'

ชาววานรนิวาสเตรียมบุกอำเภอ คัดค้านการสำรวจ 'โปรแตช'

เครือข่ายกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร พร้อมชาวบ้าน 12 หมู่บ้าน เตรียมยื่นหนังสือคัดค้าน การขุดเจาะสำรวจโปรแตช

ต่อนายอำเภอ เรียกร้องฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรอบด้าน หลังพบรถแบคโฮและรถบรรทุก ขนอุปกรณ์เข้าเตรียมพื้นที่ขุดเจาะสำรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การคัดค้าน การเข้าขุดเจาะสำรวจแร่โปรแตช ในพื้นที่ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ของกลุ่มคัดค้านการทำเมืองแร่โปรแตช ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร หลังจากเมื่อวานนี้ ผู้รับเหมาจากบริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นผู้ได้รับอาชญาบัตรพิเศษในการสำรวจแร่โปแตช ได้มีการนำรถแบคโฮขนาดเล็กและรถบรรทุก ขนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเทแท่นปูนเข้าเตรียมพื้นที่ เพื่อรองรับเครื่องมือขุดเจาะสำรวจแร่โปแตช ในที่นาของชาวบ้านรายหนึ่งที่ให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในการขุดเจาะสำรวจ บริเวณบ้านแหลมทอง หมู่1ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ติดชานเมืองวานรนิวาส ซึ่งมีประชากรที่อยู่ใกล้พื้นที่การสำรวจ 7-10 ครัวเรือน ครัวเรือนใกล้สุดห่างประมาณ 5 เมตร โดยมีถนนสาธารณะขนาดเล็กกั้นไว้ ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาววานรนิวาส ที่เฝ้าจับตาการเข้ามาสำรวจแร่โปแตชในพื้นที่ กลุ่มผู้คัดค้าน นำโดยเครือข่ายกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จึงเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงนายอำเภอวานรนิวาส เพื่อให้ชะลอการดำเนินการขุดเจาะสำรวจแร่โปรแตช ในพื้นที่ดังกล่าว จนกว่าจะมีการทำความเข้าใจถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อตัดสินใจว่าเห็นด้วยหรือไม่

ผู้สานงานเครือข่ายกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ระบุว่า หลังจากที่ผู้รับเหมาเดินนำรถแบคโฮและรถบรรทุกขนอุปกรณ์เข้ามา จากการสังเกตุพบว่า ผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการในขั้นตอนของเทแท่นปูนไปแล้ว ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลและตั้งข้อสังเกตว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักวิศกรรม และ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพราะถ้าหากเป็นการดำเนินการแบบธรรมดาโดยไม่การทำอย่างถูกต้อง ก็อาจส่งผลกระทบตามมาได้ ทั้งนี้ การขนย้ายรถและอุปกรณ์เข้ามาในพื้นที่ ทางเครือข่ายตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดแย้งกับบันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่บริษัทไชน่าหมิงต๋าโปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และนายอำเภอวานรนิวาส เคยทำร่วมกับชาวบ้านเมื่อครั้งจัดเวที “ถกแถลงว่าด้วยเรื่องเหมืองแร่โปแตชต่างมุมมอง” เมื่อวันที่10ม.ค.2560ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ที่ระบุว่าจะไม่นำเหตุในการจัดเวทีดังกล่าวไปเป็นเงื่อนไขในการสำรวจแร่โปแตช

โดยในวันพรุ่งนี้ (24 ก.พ.2560) เครือข่ายคนรักษ์อำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ที่คัดค้านการเจาะสำรวจแร่จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอวานรนิวาส เพื่อขอให้ชะลอการขุดเจาะสำรวจแร่ภายใต้อาชญาบัตรพิเศษ ของบริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ออกไปก่อน จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการทำความเข้าใจ และเปิดเผยข้อมูลให้กับชาวบ้านได้รับทราบว่า หากมีการขุดเจาสำรวจจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้คัดค้านได้ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอวานรนิวาส เพื่อขอให้ระงับการดำเนินการขุดเจาะสำรวจแร่ดังกล่าว ซึ่งอำเภอวานรนิวาสได้มีหนังสือตอบกลับมา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเนื้อหาระบุว่า อำเภอวานรนิวาสได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอำเภอวานรนิวาสไม่มีอำนาจในการดำเนินการตามคำร้อง ขอในหนังสือฉบับดังกล่าว ดังนั้น ทางอำเภอจึงได้ส่งหนังสือไปยังยังจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ และพิจารณาสั่งการมอบหมายให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ได้พิจารณาดำเนินการ