เศรษฐกิจ

ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวรัฐล็อตแรกรวม1.85หมื่นลบ.

"กรมการค้าต่างประเทศ" ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อข้าวรัฐล็อตแรก 2.8 ล้านตัน เผยเสนอราคาซื้อสูงสุด 48 ราย 2.03 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.85 หมื่นลบ.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เห็นชอบการออกประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 2.87 ล้านตัน จำนวน 274 คลัง ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประธานกรรมการ นบข. ได้เห็นชอบให้กรมฯ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ออกประกาศระงับการจำหน่ายข้าวสารในคลังสามสิงห์ หลัง 4 จังหวัดนครสวรรค์ เฉพาะชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 4 กอง ปริมาณ 4,784.59 ตัน เนื่องจากข้าวดังกล่าวติดภาระผูกพันตามข้อมูลที่องค์การคลังสินค้าแจ้งมา โดยให้คงจำหน่ายเฉพาะปลายข้าวปทุมธานี ปริมาณ 365.33 ตัน ในคลังดังกล่าว คงเหลือข้าวที่จะนำออกมาเปิดประมูลในครั้งนี้ ปริมาณ 2.86 ล้านตัน จำนวน 274 คลัง เป็นข้าว 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25%เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากรมฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ โดยมีผู้สนใจยื่น จำนวน 73 ราย ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการค้าภายในตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้เสนอซื้อดังกล่าว มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นทั้งหมด 73 ราย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. กรมฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจที่ผ่านคุณสมบัติเสนอซื้อเบื้องต้น ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งผลจากการเปิดซองเสนอราคาซื้อปรากฏว่ามีผู้สนใจมายื่นซอง จำนวน 66 ราย ซึ่งมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 48 ราย ใน 185 คลัง ปริมาณ 2.03 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 70.98 ของปริมาณที่เปิดประมูล 2.86 ล้านตัน) มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 18,582.14 ล้านบาท

ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็น ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 745,236.54 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26.05 รองลงมาได้แก่ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 479,761 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.75

กรมฯ จะดำเนินการประมวลผลเสนอให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐพิจารณาก่อนนำเสนอประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว และประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวพิจารณาอนุมัติผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐต่อไป